Kredit

I 2013 gav risikoklassen Kredit et afkast på 1,2 mia. kr.

Vi har fordelt vores investeringer inden for risikoklassen Kredit på to forskellige typer:

  • Højrisikoobligationer
  • Lån til kreditinstitutter og -fonde

Beholdningen i Kredit gav et afkast på 1,2 mia. kr. i 2013. 

Højrisikoobligationer mv., der gav et afkast på 0,4 mia. kr., består blandt andet af obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering eller af udviklingslande, samt af en struktureret obligation. Den strukturerede obligation indeholder likvide midler og tre fonde, der investerer i likvide, alternative investeringsstrategier i forskellige aktivtyper. Obligationen har samme risikomæssige egenskaber som investeringer i Kredit.

Beholdningen af obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering eller af udviklingslande gav et negativt afkast på 0,2 mia. kr. Det negative afkast skyldes primært en stigning i renterne på obligationer udstedt af udviklingslande.

Den strukturerede obligation gav et afkast på 0,5 mia. kr. Det positive afkast skyldes primært en positiv udvikling i de fonde, der investerer i likvide alternative investeringsstrategier - hovedsageligt inden for aktier, men også inden for kreditobligationer.

Lån til kreditinstitutter og fonde, der blandt andet investerer i banklån, ejendomsrelaterede lån og virksomhedslån, gav et afkast på 0,8 mia. kr. Disse lån foretages dels indirekte via ATP Alternative Investments K/S dels direkte af ATP. Det positive afkast kommer primært fra løbende renteindtægter på virksomhedslån udstedt i 2009 og 2010.

Afkast på Kredit i 2013