Kredit

I første kvartal 2014 gav risikoklassen Kredit et afkast på 0,6 mia. kr.

Investeringerne inden for risikoklassen Kredit består overvejende af følgende:

  • Obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering eller af udviklingslande
  • Lån til kreditinstitutter og -fonde

Kredit gav et afkast på 0,6 mia. kr. i første kvartal 2014. 

Porteføljen af obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering eller af udviklingslande gav et afkast på 0,5 mia. kr. Det positive afkast skyldes dels et fald i renterne på obligationer udstedt af udviklingslande, og dels en indsnævring af kreditspændene for obligationer udstedt af virksomheder med lav kreditvurdering.

Afkast på Kredit i 1. kvartal 2014