Vision og værdier

I ATP er vi drevet af at skabe grundlæggende økonomisk tryghed for vores kunder. Det gælder, uanset hvor i organisationen vi er, og hvilke opgaver vi tager os af.

Vision

Vores vision sætter retningen for vores ambitioner og er vores ledestjerne i alle vores produkter, arbejdsopgaver og resultater:

Vi er her for at sikre hele Danmark økonomisk grundtryghed.

Vi tør gå nye veje i sikrings- og pensionsverdenen. Vi vil kæmpe for at afskaffe det komplicerede og tunge.

Vi gør det nemt og trygt for den enkelte. Enkelthed og høje afkast skal sikre verdensklasse – igen og igen.

Visionen er omsat i vores forretningsplan til konkrete målsætninger, som både ledere og medarbejdere har fokus på. Et af vores store fokusområder er digitalisering. Digitalisering som skal gøre det nemt og trygt for den enkelte. 

Læs vores digitaliseringsstrategi.

Værdier

Vores kultur bygger på fire grundlæggende værdier, som ikke er formuleret af topledelsen alene, men af alle medarbejdere i fællesskab. Dermed kan vi sige, at vores værdier er formuleret af medarbejderne for medarbejderne. 

De fire værdier er:

Troværdig
Vi har respekt for, at vi administrerer andres midler
Vi er åbne om vores handlinger
Vi tager ansvar for vores valg
Konkurrencedygtig
Vi sætter kunden først
Vi leverer kvalitet til lave priser
Vi tager afsæt i stor viden og erfaring
Nyskabende
Vi tager initiativ og går nye veje
Vi anvender den nyeste teknologi, når det er kundernes behov
Vi udvikler nye kompetencer
Arbejdsglæde
Vi viser respekt og stiller krav
Vi har indflydelse og tager ansvar
Vi gør hver især en forskel
…og så skal det være sjovt at gå på arbejde

 

Værdierne er fundamentet for vores hverdag og måden, vi samarbejder på både internt og eksternt. Vores værdier er fundamentet for vores stærke sociale kapital, der er med til at sikre de forretningsmæssige mål. 

Læs mere om ATP som arbejdsplads.