Ledelse

ATP Koncernens ledelse fordeler sig på teamledere, sektionsledere, afdelingsledere og direktører.

Vores faglige mangfoldighed og differentierede opgaver kræver mange former for ledelse. Men et fælles pejlemærke er, at vores ledere har god forretningsmæssig forståelse på tværs af koncernen. Vi arbejder fokuseret med ambitiøse mål og strategier, som skal sikre god kundeservice, lave omkostninger og høje pensioner.

Et andet fælles pejlemærke er vores fokus på suveræn ledelse, der skal motivere medarbejderne til toppræstationer ved at vise retning og mening for den enkelte og ved at sætte sig selv i spil som menneske.

Hvert år gennemfører vi medarbejdertilfredsundersøgelser med tilknyttede resultatmål for bl.a. den daglige ledelse. Læs om vores seneste undersøgelse


Opret dit CV her