Pension

Udbetaling Danmark udfører administration af Førtidspension, Folkepension samt International Pension og Sikring. It-løsninger hertil udbydes i 2014.

Velkommen til information om udbuddet af it-løsning til administration og udbetaling af Social Pension.


ATP konkurrenceudsætter i løbet af 2014 levering af it-fagsystemet til understøttelse af Udbetaling Danmarks opgave med social pension. På disse sider deles offentlig tilgængelig information vedrørende udbuddet, efterhånden som udbudsprocessen skrider fremad.

Markedsdialog

ATP er ved at være klar til at udbyde levering af IT fagsystem til understøttelse af Udbetaling Danmarks opgave med Social Pension. Inden igangsættelse af udbuddet vil ATP invitere potentielle leverandører til åben dialog om udbudsopgaven. Vi holder informationsmøde den 1. september og individuelle dialogmøder i ugerne 36 og 37.

Invitation til markedsdialog
 

 
   Øvrigt materiale:
 
   Fakta om Social Pension
 
   Resumé fra dialogmøder om Social Pension - januar 2014
 
   Præsentation fra informationsmøde om Social Pension - januar 2014
 
   Dialogmøde Social Pension - deltagerliste - januar 2014
 
   Dialogmøde Social Pension - individuelle - januar 2014
 
   Dialogmøde Social pension - leverandører - januar 2014
 
   Invitation til markedsdialog om Social Pension - januar 2014