Pension

Udbetaling Danmark udfører administration af Førtidspension, Folkepension samt International Pension og Sikring. It-løsninger hertil udbydes i 2014.

Velkommen til information om udbuddet af it-løsning til administration og udbetaling af Social Pension.

ATP konkurrenceudsætter i løbet af 2014 it-løsningen til administration og udbetaling af Social Pension. På disse sider deles offentlig tilgængelig information vedrørende udbuddet, efterhånden som udbudsprocessen skrider fremad.

Markedsdialog

ATP er ved at være klar til at udbyde lt-løsningen til administration og udbetaling af Social Pension. Inden igangsættelse af udbuddet vil ATP invitere potentielle leverandører til åben dialog om udbudsopgaven.

Invitation til markedsdialog om Social Pension

Kontraktmaterialet opdateres på baggrund af spørgsmål stillet i forbindelse med udbud af it-løsning til administration og udbetaling af Barselsdagpenge.

Se de opdaterede bilag herunder.
 

 
   Se juridiske bilag (udkast)
 
   Bilag 0: Definitioner
 
   Bilag 1: Tidsplan
 
   Bilag 4: Dokumentation
 
   Bilag 5: Priser og betalingsplan
 
   Bilag 5A: Standardserviceydelser
 
   Bilag 6: Afprøvninger
 
   Bilag 7: Servicemål
 
   Bilag 8: Samarbejdsorganisation og Rapportering
 
   Bilag 8A: Leverandørens Metode
 
   Bilag 8B: Leverandørens Nøglemedarbejdere
 
   Bilag 8C: Leverandørens Sikring af Kompetencer
 
   Bilag 9: ATPs Medvirken
 
   Bilag 10: Licensbetingelser
 
   Bilag 11: Ændringshåndtering
 
   Bilag 12: Underleverandører og Ydelseslokationer
 
   Bilag 14: Accelereret  Konfliktløsning og Mediation
 
   Bilag 15: Leverandørkoordinering
 
   Bilag 16: Garanti
 
   Bilag 17: Benchmarking
 
   Bilag 18: Projektaftale Skabelon
 
   Bilag 19: Projektvilkår
 
   Bilag 20: Ophørsbistand
 
   Bilag 21: CSR politik (kommer snart)
 
   Kontrakt
 

 

 
   Se forløbig version af dele af udbudsmaterialet:
 
   Bilag 01: Tidsplan
 
   Bilag 02: Situationsbeskrivelse
 
   Bilag 02B: Eksisterende Data (i nuværende løsning KMD Social Pension)
 
   Bilag 03: Leverancebeskrivelse
 
   Bilag 03A: Behovsopgørelse
 
   Bilag 03A.1: Kravliste
 
   Bilag 03A.2: Løsningsflows
 
   Bilag 03A.3: Aktivitetsbeskrivelser
 
   Bilag 03A.4: Begrebs- og informationsmodeller
 
   Bilag 03A.5: Regel- og beslutningsmodeller
 
   Bilag 03A.6: Integrationer
 
   Bilag 03A.8: Oversigter
 

 

 
   Læs mere:
 
   Fakta om Social Pension
 
   Resumé fra dialogmøder om Social Pension - januar 2014
 
   Præsentation fra informationsmøde om Social Pension - januar 2014
 
   Dialogmøde Social Pension - deltagerliste - januar 2014
 
   Dialogmøde Social Pension - individuelle - januar 2014
 
   Dialogmøde Social pension - leverandører - januar 2014
 
   Invitation til markedsdialog om Social Pension - januar 2014
 
   Præsentation fra informationsmødet den 1. september 2014