Pension

Udbetaling Danmark udfører administration af Førtidspension, Folkepension samt International Pension og Sikring. It-løsninger hertil udbydes i 2014.

Velkommen til information om udbuddet af it-løsning til administration og udbetaling af Social Pension.


ATP konkurrenceudsætter i løbet af 2014 levering af it-fagsystemet til understøttelse af Udbetaling Danmarks opgave med social pension. På disse sider deles offentlig tilgængelig information vedrørende udbuddet, efterhånden som udbudsprocessen skrider fremad.

Markedsdialog


ATP er ved at være klar til at udbyde levering af IT fagsystem til understøttelse af Udbetaling Danmarks opgave med Social Pension. Inden igangsættelse af udbuddet vil ATP invitere potentielle leverandører til åben dialog om udbudsopgaven. Vi holder informationsmøde den 1. september og individuelle dialogmøder i ugerne 36 og 37.

Invitation til markedsdialog

Materiale til markedsdialog - Udbud af it-løsning til administration og udbetaling af Social Pension.


Centrale dele af udbudsmaterialet for udbud af it-løsning til administration og udbetaling af Social Pension er nu klar til markedsreview.  

Materialet kan ses eller downloades nedenfor.

Det materiale, der offentliggøres, vedrører tidsplan og krav til løsningen. De øvrige bilag offentliggøres ikke, da der forventes at være meget få ændringer i forhold til det materiale, der tidligere er offentliggjort vedrørende udbud af it-løsning til administration og udbetaling af Barselsdagpenge – dette materiale kan ses her.

Leverandørerne bør være opmærksomme på, at der er tale om udkast til udbudsmaterialet, således at der kan forekomme enkelte afsnit, der ikke er færdige, ligesom det endelige udbudsmateriale må forventes at være justeret på en række områder i forhold til den version, der offentliggøres nu.

ATP ser frem til at modtage kommentarerne til materialet – både af mere generel karakter samt mere specifikke rettelser og forslag til forbedringer.

ATP er særligt interesseret i at høre kommentarer fra markedet på følgende områder:

  1. Projektets omfang – er omfanget forståeligt, velbeskrevet og velafgrænset?
  2. ATP’s krav til Projektets tidsplan – både den samlede tidsmæssige udstrækning og de enkelte fasers udstrækning. Er der tale om en robust tidsplan? Er der områder, som kan gennemføres hurtigere?
  3. Tilgang til konvertering og til ibrugtagning af løsningen – er der en klar ansvarsfordeling? Andre forslag til tilgangen til sikker ibrugtagning modtages gerne.
  4. Er der krav som er vanskelige, fordyrende eller modstridende?
  5. Andre forslag til forbedringer?

Leverandørens kommentarer modtages og drøftes på de individuelle møder. Men spørgsmål og kommentarer til materialet må meget gerne fremsendes til Projektchef Ria Frejlev på rfd@atp.dk i god tid inden de aftalte mødeslots.  Rigtig mange har allerede reserveret tid til de individuelle møder. Der er fortsat enkelte ledige mødeslots. Anmodning om møde kan sendes til consultancy@atp.dk Der er ingen fast dagsorden for de individuelle møder – den afsatte tid er til Leverandørernes frie disposition.

Opmærksomheden henledes også på muligheden for at deltage i informationsmødet mandag d. 1. september kl. 09.00. Tilmelding til consultancy@atp.dk

Vi ser frem til en frugtbar dialog!   

 
   Se forløbig version af dele af udbudsmaterialet:
 
   Bilag 1: Tidsplan
 
   Bilag 2: Situationsbeskrivelse
 
   Bilag 2B: Eksisterende Data (i nuværende løsning KMD Social Pension)
 
   Bilag 3: Leverancebeskrivelse
 
   Bilag 3A: Behovsopgørelse
 
   Bilag 3A.1: Kravliste
 
   Bilag 3A.2: Løsningsflows
 
   Bilag 3A.3: Aktivitetsbeskrivelser
 
   Bilag 3A.4: Begrebs- og informationsmodeller
 
   Bilag 3A.5: Regel- og beslutningsmodeller
 
   Bilag 3A.6: Integrationer
 
   Bilag 3A.8: Oversigter
 

 

 
   Læs mere:
 
   Fakta om Social Pension
 
   Resumé fra dialogmøder om Social Pension - januar 2014
 
   Præsentation fra informationsmøde om Social Pension - januar 2014
 
   Dialogmøde Social Pension - deltagerliste - januar 2014
 
   Dialogmøde Social Pension - individuelle - januar 2014
 
   Dialogmøde Social pension - leverandører - januar 2014
 
   Invitation til markedsdialog om Social Pension - januar 2014