Gå til indhold

Myndigheden Udbetaling Danmark

Printknap

 

Seneste nyt
Nye opgaver til Udbetaling Danmark
Regeringen og KL er ved økonomiforhandlingerne blevet enige om at flytte yderligere fem kommunale sagsområder til Udbetaling Danmark med virkning fra foråret 2015. Det drejer sig om internationale sygesikringssager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension. Derudover er der enighed om at etablere en enhed hos Udbetaling Danmark, som skal sikre et bedre grundlag og forpligtende samarbejde i forhold til kontrol med sociale ydelser, herunder på de kommunale ydelsesområder. Det skal fx ske ved bedre brug af data samt et tættere samarbejde mellem myndigheder, herunder også internationalt. 06.06.2014
Udbetaling Danmarks årsrapport for 2013
Læs Udbetaling Danmarks årsrapport for 2013. 21.05.2014
Udbetaling Danmark vurderes som en succes
Udbetaling Danmarks bestyrelsesformand, overborgmester Frank Jensen, er godt tilfreds med evalueringen af Udbetaling Danmark. Myndigheden vurderes at leve godt op til målene for både borgerservice, retssikkerhed og realisering af økonomiske gevinster for kommunerne. 03.03.2014.