Udbud - Pension

ATP udbyder it-løsning til administration og udbetaling af Førtidspension, Folkepension samt International Pension og Sikring. På disse sider deles offentlig tilgængelig information vedrørende udbuddet, efterhånden som udbudsprocessen skrider frem.

Prækvalifikationsprocessen er i gang

Pension trykkede på udbudsknappen 1. oktober, hvilket signalerer starten på udbuddet af it-løsning til administration og udbetaling af Social Pension. Leverandører kan frem til 3. november ansøge om prækvalifikation, samt stille yderligere spørgsmål til udbudsmaterialet og udbudsprocessen. Udbudsbekendtgørelsen for Pension er fremsendt til EU og kan samtidig findes under Udbudsmateriale .
 
 
De sidste markedsdialogmøder blev afholdt d. 29. og 30. september, hvor leverandører kunne få en individuel dialog vedr. kontraktmaterialet. Resumé fra markedsdialogmøderne, som havde specielt fokus på de juridiske aspekter, er tilgængeligt under fanen Leverandørdialog . Andre dokumenter og andet materiale fra tidligere markedsdialoger er ligeledes tilgængeligt under Leverandørdialog .
 
 

Kontraktmateriale

Kontraktmaterialet er opdateret på baggrund af spørgsmål stillet i forbindelse med udbud af it-løsning til administration og udbetaling af Barselsdagpenge. Under Udbudsmateriale  er en samlet oversigt over spørgsmål/svar vedr. udbudsmaterialet for Barselsdagpenge tilgængelig samt foreløbige version af udbudsmaterialet.
 
 

Fakta om Social Pension, Leverandørdialog og udbudsmateriale

 

Fakta om Social Pension

Se invitationer og materiale fra leverandørdialog

Se det foreløbige udbudsmateriale

Kontakt

Ria Andersen Frejlev

Projektchef for Pension

Tlf:  4820 4924
Mobil:  2326 2151
E-mail:  rfd@atp.dk