Akademisk medarbejder til ATP Ejendomme

Har du solid erfaring med formel virksomhedsledelse og -styring, og vil du være med til at sikre, at ATP Ejen-domme fortsat ledes og udvikles efter relevante eksterne og interne standarder?

Vi søger en erfaren kollega med forretningssans til at varetage komplekse opgaver i vores centrale sekretari-atsfunktion. Du skal være med til at vedligeholde og videreudvikle virksomhedens formelle ledelsessystem med fokus på selskabsadministration, aktiv risikostyring og procesoverblik, herunder i udvalgte tværgående projek-ter. Du skal opbygge et godt overblik over og forståelse for alle relevante eksterne regler samt interne regler og standarder, og du skal løbende medvirke til, at de interne regler udarbejdes, vedligeholdes og kommunike-res. Desuden skal du - i tæt samarbejde med forretningsområderne og vores juridiske afdeling - understøtte, at regler og standarder implementeres og efterleves efter deres ånd og indhold, ligesom du vil indgå i den løben-de dialog med vores hovedkontor i Hillerød om koncernrelevante emner. 

Dine opgaver bliver blandt andet:

  • Sekretariatsbetjening af et antal selskaber (blandt andet indholdsmæssig mødeforberedelse, -deltagelse og -opfølgning)
  • Vedligeholde og videreudvikle virksomhedens formelle ledelsessystem
  • Understøtte organisationens aktive risikostyring af de operationelle risici
  • Tæt dialog med hovedkontoret i Hillerød om koncernrelevante emner
  • Bistand til kolleger i andre afdelinger med sparring i udvalgte transaktions- og udviklingsprocesser.

Brænder du for sekretariatsarbejde og aktiv risikostyring?
Vi forestiller os, at du har en akademisk baggrund (for eksempel cand.merc.jur., cand.jur., cand.polit, cand.scient.pol.) med minimum 3-5 års erfaring fra en lignende stilling – gerne med afsæt i en kommerciel dagligdag. Har du erfaring fra den finansielle sektor, er det en fordel. Du har erfaring med at læse, udforme og kommunikere regler og rammer i en forretningsorienteret kontekst, og du har interesse og forståelse for god selskabsledelse og aktiv risikostyring. Ved din deltagelse i tværgående projekter (større ejendomstransaktioner samt opgave- og organisationsudvikling) fordres en god organisationsforståelse og et solidt overblik over rele-vante indholdsstandarder samt interessenthåndtering og processer. Vi lægger meget stor vægt på gode relatio-ner til samarbejdspartnere og kolleger, hvorfor det er en forudsætning, at du er omgængelig, god til at kom-munikere, er løsningsorienteret og er garant for godt samarbejde. Din arbejdsform er således helhedsoriente-ret, konstruktiv og samarbejdende, ligesom du er god til at holde hovedet koldt, når det går stærkt. Desuden betragter du det at tage ansvar for dine opgaver og dit team som en selvfølge.

Vil du udvikle dit potentiale og være en del af en organisation med høje ambitioner?
Du bliver en del af en velkonsolideret organisation med en attraktiv ejendomsportefølje i ind- og udland, der omfatter både ældre, æstetiske ejendomme og topmoderne nybyggeri samt spændende udviklingsprojekter. Ejendommene er placeret i ca. 25 hel- og delejede ejendomsselskaber i ind- og udland. Du kommer til at ar-bejde i en virksomhed med et hold af mere end 125 specialister inden for investering, byggeri og service. Vi er for tiden i gang med en transformation, hvor mange ting er i spil – du skal derfor synes, at forandring er spæn-dende og kunne lide at bidrage til processen.

Organisatorisk vil du indgå i Sekretariatet, der består af sekretariatschefen og en ambitiøs og kompetent med-arbejder med kontorfaglig baggrund. Vores omgangstone er uformel, og vi lægger stor vægt på åbenhed og sammenhold, der begge er en del af vores værdisæt.

=dig? Så send en ansøgning
Hvis du synes, at stillingen lyder som noget for dig, så upload din ansøgning på vores jobportal senest mandag den 24. januar kl. 18:00. Samtaler holdes tirsdag den 1. februar og onsdag den 2. februar. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Michael Callisen på tlf. 23 71 55 19.
 

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder