Compliancespecialist til DPO-funktionen

Vil du være med til at sikre borgernes rettigheder hos en af Danmarks største behandlere af persondata? Kan du foretage reviews/kontroller af retningslinjer, paradigmer og processer? Så er du måske den Compliancespecialist, vi leder efter.

Vil du lave reviews og overvåge? 
I Operationel Risikostyring og Compliance (OROC) er vi på udkig efter en ny kollega, der kan vurdere ATP’s processer og sikre, at vi handler i overensstemmelse med den persondataretlige regulering. Du kommer (alene eller i samarbejde med kolleger) til at gennemføre DPO-reviews, og overvåge om kravene i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven bliver overholdt.

Derudover bliver det dig, der:

  • bidrager til videreudviklingen af ATP’s metodik for persondataretlige complianceaktiviteter (årshjul, aktivitetsplaner, planlægning af reviews samt rapportering til ledelsen) og bistår med udarbejdelse og opdatering af styredokumenter for DPO-funktionen

  • sikrer opfølgning på forretningens handlingsplaner udarbejdet på baggrund af dine reviews

  • håndterer ATP’s DPO-postkasse, hvor vi modtager borgerhenvendelser

  • følger udviklingen på persondataområdet og bidrager til, at ATP løbende håndterer ændringer på området.

Vi tilbyder muligheden for at arbejde i en uafhængig funktion tæt på den øverste ledelse, hvor du er med til at passe på over 5 millioner danskeres persondata.

Har du arbejdet med compliance?
Du er uddannet jurist eller revisor og har minimum to års relevant erfaring. Du har arbejdet med revision eller compliance i den finansielle sektor, en tilsynsvirksomhed eller lignende, hvilket gør dig i stand til at kontrollere og vurdere, om GDPR-reglerne efterleves. Forudgående kendskab til GDPR er en stor fordel, men det vigtigste er, at du er interesseret i at specialisere dig inden for GDPR-området.

Du har en god forretningsforståelse og er en dygtig formidler, der formår at kommunikere dit arbejde til stakeholders og kolleger, som skal omsætte og overholde kravene i hverdagen.

Du er detaljeorienteret og god til at gennemskue komplekse sammenhænge. Du kan arbejde selvstændigt, er initiativrig og arbejder struktureret. Derudover har du evnen til at skabe solide relationer samtidig med, at du formår at demonstrere objektivitet og uafhængighed i forhold til forretningen.

Vil du arbejde til gavn for samfundet og den enkelte?
Du bliver en del af DPO-teamet med tre kolleger og kommer til at arbejde i Operationel Risikostyring og Compliance, der er en del af ATP’s uafhængige 2. linje funktion.

OROC består af syv medarbejdere med forskellige baggrunde inden for risikostyring, compliance og GDPR. Vi har en bred kontaktflade ud i organisationen, en uformel omgangstone med frihed under ansvar og fokus på det gode samarbejde.

DPO-funktionen rådgiver ledelsen og medarbejderne om deres forpligtelser iht. databeskyttelsesreglerne, foretager reviews, bistår med konsekvensanalyser og fungerer som bindeled mellem forretningen, Datatilsynet og borgere.

ATP er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet - og udbetaler årligt cirka 300 mia. kr., hvilket gør ATP til Danmarks største udbetalingshus af velfærds- og sikringsordninger. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, administreres af ATP.

=dig? Så send en ansøgning
Da vi behandler ansøgninger løbende, må du gerne sende os sin ansøgning allerede i dag og senest mandag d. 14. juni.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte DPO Anne Birgitte Jørgensen på tlf. 5164 7410 eller agj@atp.dk

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder