Driftsleder til nyoprettet sektion for udbetaling af Barselsdagpenge til Udbetaling Danmark, Vordingborg

I Vordingborg skal vi etablere en ny sektion på barselsdagpengeområdet og søger derfor en engageret og værdiskabende leder, som kan balancere drifts- og personaleledelse. Kan du skabe gunstige rammer for onboarding, udvikling og trivsel, så dine medarbejdere har mulighed for at udfolde deres potentiale? Så er det måske dig, vi søger.

Har du kundefokus, overblik og engagement?
I Vordingborg skal vi fra august 2022 arbejde med et nyt lovområde på barsel - Øremærket barsel som blandt andet omfatter fokus på indførelse af øremærket orlov og ligedeling af retten til barselsdagpenge. Her kommer du ind i billedet.

Som driftsleder (med titel som sektionschef) får du ansvaret for den daglige ledelse, lokale driftsstyring og udvikling af en sektion med ca. 18-20 nyrekrutterede dygtige kunderådgivere. Du er med til at sikre:

 • en effektiv og driftssikker sagsbehandling

 • løbende forbedringer og optimering af arbejdsprocesser

 • høj kundetilfredshed.

Vi leder efter dig, der har års erfaring med medarbejderudvikling i en driftsorganisation. Dig, der har fokus på gode kundeoplevelser og høj kvalitet i leverancerne. Du motiveres af at være en nærværende leder, som skaber synlige resultater og engagerer dine medarbejdere i en kultur, som er kendetegnet af åbenhed og tillid. Konkret er det dig, der:

 • opretholder og udvikler den gode medarbejdertrivsel

 • formår at holde overblikket i en travl hverdag

 • kan planlægge og prioritere opgaver i en driftsorganisation

 • samarbejder på tværs og bidrager til den fælles opgaveløsning.

Kan du sætte retning og skabe værdi for en ny sektion?
Du motiverer dine medarbejdere gennem en åben, inddragende og anerkendende ledelsesstil og ved at kommunikere en klar retning med mening for den enkelte. Det kræver solide faglige og menneskelige færdigheder.

Du er i stand til hurtigt at opbygge en dyb forståelse for barselsdagpengeområdet og kan navigere i et rum, hvor lovgivningen er afsættet. Du får det bedste ud af medarbejderne og giver gerne sparring i det daglige – i den proces har du øje for, at både trivsel og opgaveleverancer ift. drift- og kundefokus skal prioriteres.

Du er den rette til lederrollen, hvis du:

 • har erfaring med driftsstyrring og implementering af løbende forandringsprocesser

 • engagerer dig i faglige arbejdsgange, systemer og redskaber

 • motiveres af at bruge styringsredskaber inden for telefoni og sagsbehandling

 • har gode kommunikative evner og kan løfte opgaver og resultater på en inspirerende måde.

Vil du arbejde til gavn for samfundet?
Du bliver en del af en ledergruppe på syv, der består af centerdirektøren med fagansvaret for barselsdagpenge, en afdelingschef og fire sektionschefer – lokaliseret i Udbetaling Danmarks centre i hhv. Vordingborg, Holstebro og Frederikshavn.

Vi arbejder med værdibaseret ledelse, og du vil opleve en stor vilje til videndeling, udvikling og læring. Vi er engagerede i driften, har fokus på effektiviseringer, der kan ses på bundlinjen og vægter arbejdsglæde og trivsel meget højt.

Du refererer til afdelingschefen for fagområdet, og arbejder tæt sammen med det øvrige ledelsesteam. I Vordingborgcenteret er vi cirka 270 ATP-ansatte i Udbetaling Danmark og Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

ATP er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet. Vi udbetaler årligt cirka 300 mia. kr. og er dermed Danmarks største udbetalingshus af velfærds- og sikringsordninger. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, administreres af ATP.

=dig? Så send en ansøgning
Send din ansøgning og et CV senest søndag d. 6. februar. Vi behandler ansøgninger løbende og planlægger opstart pr. 1. april 2022.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef, Linda Jensen på tlf. 3043 6466 eller centerdirektør, Marianne Knudsen på tlf. 2036 3870.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder