Erfarne proceskonsulenter, der kan designe de bedste løsninger til vores sagsbehandlersystemer

Vil du sikre, at vores systemer er brugervenlige for sagsbehandlere, rådgivere og eksterne interessenter? Kan du gøre vores processer smidige, enkle og effektive, når dine kolleger skal håndtere sagen? Og vil du være en del af et team, der arbejder agilt og prioriterer det gode samarbejde? Så er du den, vi søger.

Kan du designe gode løsninger til, når en borger er kommet til skade på arbejdet? 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er et særskilt specialområde i ATP, der behandler arbejdsskadesager. Vi træffer afgørelser om erstatning, når mennesker er kommet til skade eller er blevet syge af deres arbejde. 

Vi tager os af mere end 50.000 sager om året og bidrager på den måde til et moderne og trygt arbejdsmarked, hvor du er sikret professionel hjælp, hvis du får brug for det.

En arbejdsskadesag begynder, når den bliver anmeldt i vores systemer, og der vil herefter ske en videre sagsbehandling i systemerne. Det er her, at du kommer ind i billedet. Lige nu søger vi nemlig nye erfarne kolleger, der kan hjælpe os med at designe og udvikle vores systemer og processer fra en arbejdsskade bliver anmeldt og frem til den bliver afsluttet.

Mere konkret leder vi efter dig, der:

  • tidligere har beskæftiget dig med at designe og optimere sagsbehandlersystemer 
  • har blik for og instinktivt tager teten på at optimere processer for sagsbehandlere og eksterne parter 
  • har erfaring med at sikre beskrivelse og design til videreudvikling.

Har du værktøjskassen på plads?
Vi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse og solid erfaring med at afdække behov og optimere processer. 

Det er vigtigt for os, at du kan afdække brugernes behov på begge sider af bordet – både hos den eksterne virksomhed, organisation eller borger, og hos din kollega, der skal behandle sagen.

Derudover strukturerer du dine opgaver, men er samtidig fleksibel i din opgaveløsning. Du kan klart og tydeligt kommunikere designbeslutninger og -løsninger, og så vil det være en fordel, hvis du har kendskab til agil udvikling.

Vil du være en del af et team, der arbejder til gavn for samfundet?
I AES går vi på arbejde for den enkelte og samfundet. Hvert år træffer vi mere end 50.000 afgørelser, og vi ved, at hver eneste afgørelse har stor betydning for det menneske, som er kommet til skade. Med ansvaret følger et meningsfuldt arbejdsliv. Det er vi stolte af at kunne tilbyde. 

Vi sikrer, at alle, der kommer til skade på arbejdet, får den erstatning, de har ret til efter loven. Den opgave løfter vi ved at skabe balance mellem effektiv sagsbehandling med rette kvalitet, en sund økonomi og ved at møde kunderne –organisationer, virksomheder og borgere – gennem åbenhed, service og brugervenlige løsninger.

I afdelingen ART AES er vi i alt fem udviklingsteams, som alle arbejder efter agile værdier. Det betyder, at vi er fleksible, evaluerer vores arbejde og løser de opgaver, der giver mest værdi. Vi er skarpe, når vi udvikler og forbedrer vores løsninger og flows.

Vores teams er en blanding af både forretningsspecialister og eksterne it-udviklere. Vi prioriterer høj faglighed i vores arbejde, det gode samarbejde internt og eksternt, og så er humøret højt.

Vi mener det, når vi siger, at vi kan garantere dig et arbejde med mulighed for at bidrage meningsfyldt med din faglighed og dermed have afgørende betydning for mennesker på tidspunkter i deres liv, hvor de har allermest brug for hjælp.

=dig? Så send os dit CV
Send os din ansøgning og dit CV hurtigst muligt. Når du sender dit CV via vores system, får du mulighed for kort at beskrive din motivation for at søge stillingen.

I ATP arbejder vi for en fair rekrutteringsproces, og derfor beder vi dig om ikke at vedhæfte billede i dit CV eller angive din alder, når du søger. 

Vi afholder samtaler løbende og håber på opstart hurtigst muligt. Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her: https://www.atp.dk/rekrutteringsforloeb-i-atp

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Hanne Helene Boye Lakner på tlf. 27 79 22 01 eller sektionschef Tine Virkelyst på tlf. 28 76 81 61. 

Til annoncører, search- og rekrutteringsbureauer: ATP frabeder sig venligst uopfordrede henvendelser vedrørende annoncering af stillingsopslag og kandidater fra headhuntere og rekrutteringsbureauer. Vi ønsker heller ikke at modtage uopfordrede henvendelser vedrørende salg af tjenesteydelser og produkter i forbindelse med jobopslag. Vi beder om, at dette ønske respekteres, og at rekrutterende leder og andre medarbejdere ikke kontaktes i denne henseende.  
#LI-hybrid

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP medarbejder