Forretningskonsulenter til Pension & Sikring

Er du typen, der får tingene til at ske? Vil du arbejde tæt på ledelsen, med digital udvikling og gøre politiske aftaler til virkelighed? Har du kendskab til beskæftigelsesområdet og erfaring fra den offentlige sektor eller konsulentbranchen? Så er du en af de kolleger, vi søger.

Har du øje for de gode kundeoplevelser? 
I Pension & Sikrings Agile Release Train (P&S-ART’en) har vi ansvaret for forretningsudvikling og kundedrift, når det drejer sig om ATP Livslang Pension og de mange arbejdsmarkedsordninger, ATP administrerer på vegne af arbejdsmarkedets parter og staten. 

Netop nu er vi på udkig efter to nye kolleger, der, i tæt samspil med ledelsen, vil drive udvikling og implementering af enkle og effektive løsninger - end-to-end – der både opfylder de lovgivningsmæssige krav og imødekommer kundernes behov, fra politisk aftale til pengene står på NemKonto.

Konkret er vi på udkig efter dig, der kan:

  • tage styring og sikre fremdrift i opgaver, der går på tværs af drifts- og udviklingsspor 
  • analysere, nedbryde og beskrive forretningsproblemstillinger samt de mulige løsninger
  • bearbejde og omsætte større datamængde til brugbar forretningsviden
  • udarbejde internt og eksternt præsentationsmateriale, ledelses-, koncernrapportering, notater og indstillinger
  • indgå i prioriterede projekter (både som drivende for processen og som bidragsyder)
  • understøtte ART-ledelsens arbejde med agil transformation, opfølgningskoncepter og strategiimplementering 
  • facilitere workshops, ledelsesmøder mv. 

Kan du gøre det komplekse forståeligt?
Du har en relevant akademisk uddannelsesbaggrund og har evt. prøvet kræfter med opgaveløsning i et agilt setup. 

Dine faglige kompetencer spænder vidt, og du kan betegnes som generalist. Du har gode formidlingsevner – både mundtligt og på skrift – og så har du en god talforståelse.

Du har sandsynligvis erfaring med/fra den offentlige sektor (fx fra en ansættelse i departement/styrelse) og/eller et større konsulenthus, hvilket har skærpet dine kompetencer ift. at identificere, designe og drive nye opgaver baseret på kundeønsker, lovgivning og strategi. 

Vil du sætte dit præg på centrale samfundsopgaver?
I Pension & Sikring bliver du en del af ATP’s Administrationsforretning. Du indgår i Kundedrift og udvikling i Allerød og får en hverdag i et agilt-setup med 11 teams, der hver især har et primært ansvar for en af de ordninger, som ART'en leverer opgaver og løsninger til. Du vil selv indgå i et lille forretningsstøtteelement, der arbejder tæt på ledelsen, på tværs af ART’ens opgaver og med fokus på fremdrift, udvikling og effektivitet.  

Vi tilbyder en stilling, hvor du får stort fagligt ansvar for både strategi- drifts- og udviklingsopgaver. Vi arbejder med opgaver, som har stor betydning for samfundet, og du får i samspil med direktørgruppen i P&S mulighed for at bringe din viden og ekspertise i spil overfor vores opdragsgivere. 

Som en del af P&S-ART’en indgår du i Pension & Erhvervssikring (P&E), hvor vi stræber efter at levere en omkostningsbevidst, god og enkel kundeoplevelse. Det opnår vi ved at balancere et strategisk hensyn til både innovation og omkostningseffektivitet samt sikker og stabil drift med fokus på det kvalitetsmæssige niveau for administrationen.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV og en ansøgning senest søndag d. 13. juni. Vi behandler ansøgninger løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Jesper Juel Helwig på tlf. 5089 7810.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder