Forretningsspecialist til operationel risikostyring

Kan du identificere, vurdere og håndtere operationelle fejl og risici? Er du god til at gennemskue komplicerede processer? Så er det dig, vi leder efter i Drifts- & Projektrisiko. En del af ATP’s Administrationsforretning, hvor vi administrerer to ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark.

Kan du koordinere og formidle viden om aktuelle risici?
I Drifts- & Projektrisiko søger vi lige nu en forretningsspecialist, der kan koordinere og formidle på tværs af organisationen, når det drejer sig om risici. Dig, der vil være med til at implementere operationel risikostyring og udfordre og videreudvikle de processer og metoder, der understøtter forretningens behov.

Konkret bliver det blandt dine arbejdsopgaver at:

  • identificere risici, herunder registrere mønstre på tværs af administrationsforretningen og corporate functions
  • rapportere og formidle viden om risikobilledet til forskellige fora
  • facilitere workshops med fokus på organisatorisk implementering og værdiskabelse i forretningen.

I øjeblikket er vi ved at implementere et nyt risikostyringssystem (GRC), og den proces bliver du også en del af.

Er du i stand til at arbejde på tværs?
Du har en relevant uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, og så er det et plus, hvis du har praktisk erfaring med operationel risikostyring, compliance eller revision. Du interesserer dig for processer, trives med mange og forskellige typer af opgaver og er desuden:

  • struktureret og initiativrig
  • i stand til at sætte din viden ind i et tværorganisatorisk perspektiv
  • god til at etablere stærke relationer og kommunikere på tværs af afdelinger.

I din tilgang til opgaverne er helhedsorienteret forstået på den måde, at du forholder dig objektivt til forskellige perspektiver. Du har blik for at finde løsninger, der fungerer i praksis. Du er i stand til at uddelegere ansvar, evaluere problemer løbende, og så er du optaget af succesfuld implementering.

Vil du være med til at arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?
Som en del af Drifts- & Projektrisiko indgår du i et team af 12 fagnørder med forskellige baggrunde og ansvaret for implementering og forankring af paradigmer, metoder og processer især i forhold til operationel risikostyring, GDPR, rolle og rettighedsstyring og forretningsgange. Vi favner bredt opgavemæssigt og har en bred kontaktflade over mod forretningen og de øvrige forsvarslinjer.

Generelt er vi dem, der understøtter forretningen, når det drejer sig om at sikre stærke processer, ejerskab, governance og transparens. Derudover – og specifikt ift. denne stilling – arbejder vi med risikovurdering, risikovillighed og tolerancegrænser, opfølgning på interne kontroller og observationer og operationelle hændelser.   

Vi tilbyder en stilling i en stor koncern, hvor OpRisk står højt på agendaen. Vi arbejder aktivt med operationel risiko og skal fremadrettet videreudbygge yderligere (pt. i relation til implementering af GRC-system).

ATP er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet. Vi udbetaler årligt mere end 250 mia. kr. og er dermed Danmarks største udbetalingshus af velfærds- og sikringsordninger. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, administreres af ATP.

=dig? Så send en ansøgning
Send os din ansøgning senest mandag d. 2.november. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Katja Aabye på tlf. 2044 9296. 

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
Trappe