Graduate der kan styre processer, koordinere og kommunikere klart og tydeligt

Kan du facilitere videndeling og gøre det komplekse forståeligt? Bliver du færdig med dine studier til sommer? Eller har du inden for det seneste år færdiggjort en uddannelse, der har styrket dine kommunikationskompetencer, og gør dig i stand til at håndtere de udfordringer og muligheder, der er forbundet med forandring, implementering og innovation? Så har vi et spændende job og en plads i ATP’s næste graduateforløb.

Får du tingene til at ske? 
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er et særskilt specialområde i ATP, hvor vi behandler arbejdsskadesager. 

Vi træffer afgørelser om erstatning, når personer er kommet til skade eller er blevet syge af deres arbejde.

Vi løser opgaver på et højt specialiseret niveau, og det stiller store krav til vores evner, når det handler om at dele viden på tværs af vores organisation. Og her kommer du ind i billedet. Vores nye kollega, der skal være med til at bygge bro og facilitere videndeling. Dels blandt kollegerne i vores kundecenter, som behandler de konkrete sager. Og dels mellem vores kundecenter og vores udviklingsområde. 

I vores kundecentre behandler vi ca. 50.000 sager om året og bidrager på den måde til et moderne og trygt arbejdsmarked, hvor du er sikret professionel hjælp, hvis du får brug for det. 

I vores udviklingsområde justerer vi løbende på vores systemer, processer og digitale selvbetjeningsløsninger, så vi sikrer, at sagsbehandlingen er effektiv og korrekt.

I jobbet kommer du til at arbejde med en bred palette af opgaver, men overordnet kommer du til at beskæftige dig med udviklingen og implementeringen af vores vidensløsning. Kort fortalt en løsning baseret på værktøjet Responza, der understøtter sagsbehandlingen fra start til slut, på alle niveauer og er med til sikre, at praksis forbliver ensartet.

Konkret bliver det dig, der:

  • er med til at videreudvikle vidensløsningen 
  • er med til at sikre organisatorisk implementering/at alle i organisationen kommer med ombord
  • skaber struktur og sikrer enkelthed i vidensløsningen
  • samarbejder med forskellige fagligheder på tværs af organisationen
  • bidrager til at sikre ejerskab på artikler og emner i vidensløsningen. 

Vi garanterer, at det bliver lærerigt, og efter et år i jobbet kan du se frem til at være blevet virkelig god, når det handler om at:

  • tilpasse dine budskaber/din tilgang til den målgruppe du arbejder med (en kompetence, der kræver, at du er nysgerrig på de målgrupper, du arbejder med) 
  • skabe relationer til de mange forskellige funktioner og fagligheder, du møder
  • drive mindre projekter og komplekse processer
  • sætte dig ind i kompleks information og videreformidle det på en klar og enkel måde 
  • få tingene til at ske. 

Er du interesseret i en stejl læringskurve?
Du er nyuddannet eller i gang med at færdiggøre en relevant kandidatuddannelse, der har givet dig solide kommunikationskompetencer samt viden og værktøjer til at håndtere de udfordringer og muligheder, der er forbundet med videndeling, forandring og innovation.

I jobbet er det centralt, at du er opsøgende/proaktiv, besidder en god portion gå-på-mod og er klar til at kaste dig ud i ukendte opgaver. 

I en graduate-stilling forventer vi ikke, at du kan det hele fra start. Vi forventer til gengæld, at du medbringer en lyst til at lære og er klar på en masse faglige udfordringer. Hvis den del er på plads, så garanterer vi en næsten lodret læringskurve og en ekstra god start på karrieren.   

Vil du være en del af et unikt fællesskab?
Som graduate i ATP bliver du fastansat fra begyndelsen og deltager fra september i et 12-måneders fællesforløb fyldt med arrangementer og kurser, der udvikler dig både fagligt og personligt. Du kan læse mere om forløbet her: www.atp.dk/karriere/graduate-i-atp.

I AES får du en dagligdag i afdelingen Arbejdsskadejura, medicin og EUDV (Erhvervssygdomsudvalget), som er en del af Kundecenteret. Vi er 17 kolleger - primært jurister - og vi understøtter bl.a. den faglige udvikling på arbejdsskadeområdet i tæt samarbejde med vores sagsbehandlende centre i Aarhus, Haderslev, Vordingborg og her i Hillerød.

Vi ser frem til at byde dig velkommen og få dig med ombord. 

=dig? Så send os dit CV
Send os en kort ansøgning, hvor du beskriver din motivation for at søge stillingen. Derudover skal vi også have dit CV og dine eksamenspapirer (hvis du først bliver færdig til sommer, er det dine hidtidige resultater, vi er interesserede i).  

Vi holder øje med indkomne ansøgninger løbende.  

ATP's næste graduateforløb starter officielt mandag den 2. september 2024, men der er mulighed for ansættelse og opstart tidligere: Enten som studentermedhjælper indtil du er færdig med uddannelsen - eller fuldtid, hvis du allerede har færdiggjort studiet.

Vi behandler henvendelser løbende. Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her: https://www.atp.dk/rekrutteringsforloeb-i-atp

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Karen Ryder på kry@atp.dk eller 20 49 63 51. I uge 8 besvares opkald ikke.  

Til annoncører, search- og rekrutteringsbureauer: ATP frabeder sig venligst uopfordrede henvendelser vedrørende annoncering af stillingsopslag og kandidater fra headhuntere og rekrutteringsbureauer. Vi ønsker heller ikke at modtage uopfordrede henvendelser vedrørende salg af tjenesteydelser og produkter i forbindelse med jobopslag. Vi beder om, at dette ønske respekteres, og at rekrutterende leder og andre medarbejdere ikke kontaktes i denne henseende.  
#LI-hybrid

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP medarbejder