Juridisk specialkonsulent til persondataret og offentlig ret i Udbetaling Danmark

Har du tjek på persondataretten og de forvaltnings- og offentligretlige regler? Vil du arbejde med digitalisering af retsområder og arbejde med juridiske opgaver, der har stor betydning for borgerne i Danmark? Så er du den jurist, vi søger.

Kan du omsætte lovgivning til arbejdsgange?
I ATP’s Driftsjura er vi 23 jurister fordelt på to sektioner, der arbejder med ordninger og ydelsesområder under ATP’s Udbetaling Danmark. Vi har rigtig mange spændende opgaver og projekter, og derfor er vi på udkig efter en ny kollega.

Vi søger dig, har kan løse en bred vifte af juridiske opgaver og vil arbejde med at rådgive og vejlede om persondataret, forvaltningsret og offentlig ret på tværs af Udbetaling Danmarks ordninger og ydelsesområder. Du vil sammen med dine kollegaer få det juridiske ansvar i GDPR- og digitaliseringsprojekter og skal samtidig sikre en ensartet forvaltningsretlig-, offentligretlig- og persondataretlig myndighedsudøvelse på tværs af Udbetaling Danmark.

I sektionen er vi med til at håndtere samarbejdet med ministerier og styrelser, når der arbejdes med ny lovgivning. I den forbindelse bidrager du til udarbejdelse af høringssvar og lovforberedende arbejde med fokus på digitaliseringsklar og automatiserbar lovgivning.

Vi deltager aktivt i projektarbejdet med udvikling og ændringer af it-systemer. Og her er du med til at omsætte lovgivning til administrerbare systemer og arbejdsgange.

Vi varetager rollen som sparringspartnere og har et tæt samarbejde med driften for at sikre at sagsbehandlingen håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis fra Ankestyrelsen.

Er du selvkørende og i stand til at samarbejde på tværs af faggrupper?
Du er uddannet jurist og har solide kompetencer inden for persondataretten og de forvaltnings- og offentligretlige områder. Du bevarer roen i en hverdag med mange komplekse opgaver. Du er vant til at tænke i hele løsninger og er god til at skabe relationer på tværs af forskellige faggrupper.

Du har blik for helheden og finder løsninger. Derudover tager du ansvar for dine opgaver og sikrer, at du kommer i mål med dem.

Vil du arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?
I Driftsjura løser vi en række juridiske drifts- og udviklingsopgaver inden for fx boligstøtte, pension, barselsdagpenge og familieydelser. Vi går op i godt kollegaskab, og vi insisterer på en venlig arbejdskultur – med nær ledelse, personlig udvikling, sammenhold og sundhed. 

Et sundt arbejdsliv kræver en fleksibel arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejder – og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov. Hjemmearbejde og anden fleksibilitet kan aftales med din leder.

En af dine kommende kolleger bliver specialkonsulent Sandra Leidersdorff, der her sætter lidt ord på jobbet:

”I Udbetaling Danmark spiller juristerne en helt central rolle, når det drejer sig om digitalisering af retsområderne. For mig personligt betyder det, at jeg har stor indflydelse på udviklingen af nye løsninger og den fremtidige juridiske praksis. Samtidig styrker jeg mine kompetencer inden for et område, der får stor opmærksomhed i den juridiske verden.”

Vi ser frem til at få din hjælp og glæder os til at byde dig velkommen i teamet.

=dig? Så send en ansøgning
Send os en ansøgning senest onsdag d. 11. august. Vi behandler ansøgninger løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Maria Kjer Hedegaard på 4272 1648.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder