Jurister til Driftsjura i Udbetaling Danmark

Har du tjek på de forvaltnings- og offentligretlige regler? Vil du have muligheden for at blive ekspert inden for et område, hvor vi løser opgaver på et højt specialiseret niveau? Så er det dig, vi leder efter til enten familieydelses- eller pensionsområdet i ATP’s Driftsjura.

Kan du omsætte lovgivning til arbejdsgange?
I ATP’s Driftsjura er vi 23 jurister fordelt på to sektioner, der arbejder med ordninger og ydelsesområder under ATP’s Udbetaling Danmark. Vi har rigtig mange spændende opgaver og projekter, og derfor er vi på udkig efter to nye kolleger.

Vi søger dig, har lyst til at varetage juridiske opgaver inden for familieydelses- eller pensionsområdet og er i stand til at løse en bred vifte af opgaver.

I sektionen er vi med til at håndtere samarbejdet med ministerier og styrelser, når der arbejdes med ny lovgivning. I den forbindelse bidrager du til udarbejdelse af høringssvar og lovforberedende arbejde med fokus på digitaliseringsklar og automatiserbar lovgivning.

Vi deltager aktivt i projektarbejdet med udvikling og ændringer af IT-systemer. Og her er du med til at omsætte lovgivning til administrerbare systemer og arbejdsgange.

Vi varetager rollen som sparringspartnere og har et tæt samarbejde med driften for at sikre at sagsbehandlingen håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis fra Ankestyrelsen.

Er du selvkørende og i stand til at samarbejde på tværs af faggrupper?
Du er uddannet jurist og har solide kompetencer inden for de forvaltnings- og offentligretlige områder. Du er vant til at tænke i hele løsninger og er god til at skabe relationer på tværs af forskellige faggrupper og bevarer roen i en hverdag med mange komplekse opgaver.

Du har blik for helheden og er god til at se løsninger. Derudover tager du ansvar for dine opgaver og sikrer, at du kommer i mål med dem.

Vil du arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?
I Driftsjura løser vi en række juridiske drifts- og udviklingsopgaver inden for fx boligstøtte, pension, barselsdagpenge og familieydelser. I det daglige sidder vi sammen med forretningsspecialister, proces- og løsningsansvarlige på de respektive fagområder, hvilket er med til at sikre de rette løsninger og et godt, tæt samarbejde.

En af dine kommende kolleger bliver specialkonsulent Sandra Leidersdorff, der her sætter lidt ord på jobbet:

”I Udbetaling Danmark spiller juristerne en helt central rolle, når det drejer sig om digitalisering af retsområderne. For mig personligt betyder det, at jeg har stor indflydelse på udviklingen af nye løsninger og den fremtidige juridiske praksis. Samtidig styrker jeg mine kompetencer inden for et område, der får stor opmærksomhed i den juridiske verden.”

Vi ser frem til at få din hjælp og glæder os til at byde dig velkommen i teamet.

=dig? Så send en ansøgning
Send os en ansøgning senest søndag d. 7. marts. Vi behandler ansøgninger løbende.

Har du spørgsmål til stillingen til familieydelsesområdet, er du velkommen til at kontakte sektionschef Maria Kjer Hedegaard på 4272 1648, og for så vidt angår pensionsområdet sektionschef Louise Nørlem Simonsen tlf. 2067 0074.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
Trappe