Jurister til Driftsjura i Udbetaling Danmark

Har du tjek på de forvaltnings- og offentligretlige regler? Vil du specialisere dig inden for et retsområde med stor betydning for borgerne i og uden for Danmark? Så er du en af de jurister, vi søger.

Kan du omsætte lovgivning til arbejdsgange?
I ATP’s Driftsjura er vi 23 jurister, der arbejder med ordninger og ydelsesområder under ATP’s Udbetaling Danmark. Vi har rigtig mange spændende opgaver og projekter, og derfor er vi på udkig efter to nye kolleger, der, ligesom os, brænder for jura og vil gøre en forskel.

Vi søger dig, der kan bidrage til at løse en bred vifte af juridiske opgaver og vil arbejde inden for enten barselsområdet eller inden for det internationale pensionsområde. Her er et par eksempler på udvalgte opgaver:

  • Sammen med de øvrige jurister i dit team, håndterer du samarbejdet med ministerier og styrelser, når der arbejdes med ny lovgivning. Du bidrager blandt andet til udarbejdelse af høringssvar og lovforberedende arbejde med fokus på digitaliseringsklar og automatiserbar lovgivning.

  • Du deltager aktivt i projektarbejdet, når der skal ske udvikling og ændringer af it-systemer, så der er styr på juraen, og borgernes retssikkerhed er tænkt ind i løsningerne. Du er med til at omsætte lovgivning til administrerbare systemer og arbejdsgange.

  • Du varetager også rollen som sparringspartner for kundeservice, der har den direkte borgerkontakt. Her er du med til at sikre, at sagsbehandlingen håndteres i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis fra Ankestyrelsen.

Er du selvkørende og i stand til at samarbejde på tværs af faggrupper?
Du er uddannet jurist og har solide kompetencer inden for de forvaltnings- og offentligretlige områder. Du er vant til at tænke i hele løsninger og er god til at skabe relationer på tværs af forskellige faggrupper og bevare overblikket i en hverdag med mange opgaver. Du vil gerne gøre en forskel og ser værdien i, at gode oplevelser for borgerne går hånd i hånd med iagttagelsen af de juridiske krav til afgørelserne og udbetalingerne.

Du har blik for helheden og finder løsninger. Derudover tager du ansvar for dine opgaver og sikrer, at du kommer i mål med dem.

Vil du arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?
I Driftsjura går vi op i godt kollegaskab, prioriterer faglig sparring og videndeling og drager fordel af, at vi er mange jurister med forskellige kompetencer. Vi har desuden fokus på personlig udvikling, sammenhold og sundhed. 

Et sundt arbejdsliv kræver en fleksibel arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejder – og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og samarbejdspartnernes behov. Hjemmearbejde og anden fleksibilitet kan aftales med din leder.

En af dine kommende kolleger bliver specialkonsulent Sandra Leidersdorff, der her sætter lidt ord på jobbet:

”I Udbetaling Danmark spiller juristerne en helt central rolle, når det drejer sig om digitalisering af retsområderne. For mig personligt betyder det, at jeg har stor indflydelse på udviklingen af nye løsninger og den fremtidige juridiske praksis. Samtidig styrker jeg mine kompetencer inden for et område, der får stor opmærksomhed i den juridiske verden.”

Vi ser frem til at få din hjælp og glæder os til at byde dig velkommen i teamet.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV og en ansøgning senest søndag d. 11. august.

Har du spørgsmål til stillingen, er du udenfor uge 29 og 30 velkommen til at kontakte sektionschef Maria Kjer Hedegaard på 4272 1648 (barselsområdet) eller sektionschef Louise Nørlem Simonsen på 2067 0074 (pensionsområdet). I ugerne 29 og 30 kan du i tilfælde af spørgsmål skrive til nytjob@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder