Jurister til Udbetaling Danmark – Juridisk afdeling

Er du uddannet jurist, og vil du være en del af et unikt fagligt fællesskab? I ATP råder vi over nogle af Danmarks skarpeste hoveder inden for områder som forvaltningsret, selskabsret og persondataret, og vi arbejder på kryds og tværs med vores specialister fra bl.a. Produktudvikling og Kundeservice. I ATP er du nemlig en del af noget større.

Kan du omsætte lovgivning til løsninger?
I Udbetaling Danmarks juridiske afdeling arbejder vi med ordninger og ydelsesområder under ATP’s Udbetaling Danmark. Det drejer sig bandt andet om pensions, boligstøtte, familieydelses- og barselsområdet. Områderne er kendetegnet ved en høj grad af digitalisering og automatisering i afgørelser og sagsbehandling.

I afdelingen er vi 25 jurister, der er opdelt i mindre teams. Hvert team har ansvaret for at løse de juridiske opgaver på et af Udbetaling Danmarks sagsområder. Vi har mange spændende opgaver og søger derfor to nye engagerede kollegaer til henholdsvis pensions- og boligstøtteområdet.

Dine opgaver består af en bred vifte af juridiske opgaver, hvor fokus altid er på at få gode kundeoplevelser til at gå hånd i hånd med retssikkerheden. Opgaverne er forskelligartede og rækker lige fra sparring med kundeservice om enkelte komplekse sager til større udviklingsprojekter i forbindelse med ny lovgivning, der skal implementeres i Udbetaling Danmarks administration.

Konkret betyder det, at du bl.a. udarbejder høringssvar, laver juridiske vurderinger af områdets regler og deltager i samarbejdet med Ankestyrelsen, vores klageinstans.

Er du selvkørende og i stand til at samarbejde på tværs af faggrupper?
Du er uddannet jurist og har gode kompetencer inden for de forvaltnings- og offentligretlige områder. Vi ser også gerne, at du har et vist kendskab til GDPR. Kendskab til faglovgivningen er ikke en forudsætning – det vigtigste er, at du har lyst til at kaste dig over et nyt område.

Du trives i en hverdag med forskelligartede opgaver, hvor du altid bevarer overblikket og fokuserer på at finde de rette løsninger. Du synes, det lyder spændende at arbejde med digitalisering af lovgivning, og så tager du ansvar for dine opgaver og sikrer, at du kommer i mål med dem.

Og så forstår du værdien i, at gode kundeoplevelser går hånd i hånd med de juridiske krav til afgørelserne og udbetalingerne, når du indgår i tæt samarbejde med både andre jurister og på tværs af fagligheder.  

Du bliver ansat på gældende overenskomst mellem ATP og Djøf.

Vil du arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?

I Udbetaling Danmark – Juridisk afdeling – Bolig & Pension, er vi 11 jurister i tre mindre teams med en god og nær holdånd. Vi vægter variation i opgaverne og frihed under ansvar. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov.

I ATP har vi plads til alle typer af jurister – i jakkesæt og sneakers – for vi tror på, at en arbejdsplads i balance kræver diversitet og plads til den enkelte. Vi prioriterer frihed, fleksibilitet og en flad struktur, hvor du er med hele vejen. Her er ingen spidse albuer, og du bliver en del af en kultur, hvor samspil og godt kollegaskab går hånd i hånd med høje faglige ambitioner.

=dig? Så send os dit CV
Du behøver ikke at sende os en lang ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV, som du skal sende til os senest mandag den 23. maj.

Vi behandler henvendelser løbende og håber på opstart hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Louise Nørlem Simonsen på tlf. 2067 0074 eller mail lsi@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder