Konsulent med juridisk baggrund til Lægefaglig Enhed

Kan du gøre svært stof forståeligt for flere forskellige faggrupper? Har du god talforståelse? Og vil du arbejde med mangeartede opgaver og bidrage til et trygt arbejdsmarked? Så er du den konsulent, vi leder efter i Lægefaglig Enhed i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Vil du dygtiggøre dig inden for et område, hvor vi løser opgaver på et højt specialiseret niveau?
I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) sikrer vi, at borgerne i Danmark kan regne med en uafhængig og kvalificeret afgørelse, hvis de kommer til skade ifm. deres job. I Lægefaglig Enhed har vi omkring 40 lægekonsulenter ansat, der hvert år modtager mere end 30.000 opgaver med spørgsmål fra vores sagsbehandlere. 

Én af vores større opgaver i Lægefaglig Enhed er udarbejdelse af materiale til Erhvervssygdomsudvalgets principielle møder - en opgave, der løses i grænselandet mellem det juridiske og medicinske område. Materialet er bl.a. med til at give erhvervssygdomsudvalget et godt grundlag for at indstille sygdomme, der opfylder lovkrav til optagelse på erhvervssygdomsfortegnelsen.

På kontoret i Hillerød er vi lige nu på udkig efter en konsulent, der bl.a. vil bidrage til denne opgave. Dig, der i samarbejde med enhedens seniorkonsulent udarbejder materialet til Erhvervssygdomsudvalgets principielle møder, og dig der bl.a. har lyst til at beskæftige dig med:

  • driftsopfølgning på vores lægekonsulenter

  • besvarelse af spørgsmål i spændet mellem det juridiske og det lægefaglige på arbejdsskadeområdet

  • deltagelse i forskellige tværfaglige projekter i samarbejde med vores driftssektioner

  • mødelederrollen på udvalgte lægemøder.

Erhvervssygdomsudvalget afholder fire årlige møder, og du må derfor forvente, at der vil være perioder i tæt sammenhæng med møderne, hvor du vil skulle lægge en ekstra indsats.

Stillingen indebærer desuden deltagelse i nogle udvalgte lægemøder, som typisk ligger fra 16.00 til 18.00.

Er du nysgerrig?
Du er cand.jur/cand.merc.jur. Måske er du nyuddannet, men du kan også have nogle års erfaring fx fra en offentlig myndighed, hvor du har arbejdet med lignende opgaver. Du er god til at kommunikere med forskellige faggrupper, har talforståelse og kan holde mange bolde i luften. Du har politisk forståelse og din interesse for arbejdsskadeområdet eller det medicinske område har måske allerede været i spil.

Som person er du samarbejds- og serviceminded, og du er god til at bevare overblikket. Du sørger for at overholde deadlines, og lægger vægt på gode skriftlige fremstillinger, som kan binde fagområder sammen og skabe fælles forståelse.

Vil du arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?
Du bliver en del af Lægefaglig Enhed, der udover de 40 lægekonsulenter består af en seniorkonsulent, en koordinator og en sektionschef. Opgaven vedr. Erhvervssygdomsudvalgets principielle møder løser vi i samarbejde med Center for Erhvervssygdomme og den fungerende formand for Erhvervssygdomsudvalget.

Vi afholder jævnligt lægemøder med de enkelte lægefaglige områder om principielle arbejdsskadesager. Vi varetager tværfaglige opgaver i samarbejde med de øvrige enheder i AES og samarbejder med eksterne interessenter inden for vores område.
I AES er vores vigtigste opgave at træffe uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven. Vi behandler hvert år ca. 60.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet. Det ansvar løfter vi ved at skabe balance mellem effektiv sagsbehandling med rette kvalitet, en sund økonomi og den bedst mulige kundeoplevelse – både for virksomhederne og for de tilskadekomne.

AES er en del af ATP, der er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV og en ansøgning senest søndag d. 1. august. Har du spørgsmål til stillingen, er du i uge 26 og 27 velkommen til at kontakte sektionschef Mia Mollerup på 2941 1605 eller MIM@atp.dk. I uge 28 og 29 kan afdelingschef Lone Frosch kontaktes på 2049 6341 eller LOF@atp.dk. Samtaler afholdes i uge 32 og 34.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder