Management Assistant til ATP’s CEO

Vil du supportere ATP’s CEO og være med til at drive og eksekvere på ATP’s strategiske agendaer? Kan du skabe følgeskab blandt samarbejdspartnere på tværs af organisatoriske niveauer? Er du klar til næste skridt i din karriere i en nøglerolle tæt på topledelsen? Så tilbyder vi en unik mulighed i ATP-koncernen, der har hele Danmark på kundelisten og er kendetegnet ved stor samfundsmæssig bevågenhed og et komplekst interessentlandskab.

Kan du drive forandringer?
Til rollen som Management Assistant for ATP’s administrerende direktør Bo Foged søger vi dig, der ønsker en hverdag med alsidige arbejdsopgaver helt tæt på de strategiske beslutninger og direktionen og med snitflader til hele ATP’s organisation.

I rollen får du ansvaret for at understøtte ATP’s administrerende direktørs daglige virke, herunder forberede beslutningsoplæg, sikre opfølgning hos og håndtering af centrale stakeholders og udarbejde interne såvel som eksterne præsentationer.

Du kommer konkret til at:

  • supportere CEO, herunder forberede CEO-møder og følge op med stakeholders
  • udarbejde agendaer og præsentationer til koncernledelsesmøder, workshops mv.
  • indsamle og analysere data samt præsentere resultater til understøttelse af strategiske beslutninger
  • udarbejde internt og eksternt kommunikationsmateriale
  • gribe større og mindre ad hoc-opgaver ved at være forudseende og proaktiv i fht. aktiviteter og problemstillinger.

Du vil også få mulighed for at bistå med strategiudvikling, både indhold og metode, og for at indgå i strategiske projekter i organisationen.

Vil du arbejde for danskernes økonomiske grundtryghed?
Som Danmarks største pensions- og sikringsselskab og administrator af ca. to tredjedele af alle velfærdsydelser er ATP en hjørnesten i det danske samfund. Vi arbejder for økonomisk grundtryghed i Danmark – enkelt og effektivt. ATP er betroet vigtige opgaver på vegne af danskerne, og vi har fokus på fortsat at bevare og styrke danskernes tillid til ATP. Blandt de dagsordener, der fylder netop nu, er bæredygtig omstilling og styrket kundefokus.

Du slutter dig til Strategy & CEO Office, hvor du ud over et godt socialt miljø vil blive garanteret et stort fokus på udvikling. Derudover vil en arbejdsdag i tæt samspil med ATP’s administrerende direktør, den øvrige koncernledelse og interessenter på tværs af afdelinger og organisatoriske niveauer give dig et unikt indblik i en koncern, der har en helt særlig rolle i det danske pensions- og velfærdssystem. Vi lover dig således et job, der vil løfte dig både fagligt og personligt og udgøre et springbræt ift. din fremtidige karriere.

Kan du samarbejde og begå dig i en kompleks organisation?
Vi forventer, at du har en relevant kandidatgrad (fx Cand.merc., Cand.scient.pol., Cand.polit., Cand.oecon.), solid forretnings-, organisationsforståelse og blik for samfundsmæssige agendaer. Vi søger en kandidat med 3-5 års erfaring, gerne fra konsulentbranchen. Forståelse for samfundsøkonomi og pensionsområdet er et plus, men ikke en forudsætning.

For at lykkes i rollen, skal du have gode kommunikative kompetencer i både skrift og tale og kunne trække på en analytisk sans i udarbejdelsen af materialer, så disse styrker koncernledelsens beslutningsgrundlag. Du skal arbejde selvstændigt og struktureret og formå at skabe overblik i komplekse sammenhænge. Og så skal du have evnerne til at få parter til at mødes omkring en fælles beslutning – også selvom den er svær.

Din hverdag med berøringsflader på tværs af hele organisationen stiller krav til dine relationelle kompetencer, der er kendetegnet ved imødekommenhed og evne til at samarbejde.

I ATP tilbyder vi et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte. Og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov. Hjemmearbejde og anden fleksibilitet aftales med din leder.

=dig? Så send en ansøgning
Deadline for ansøgning er tirsdag d. 19. oktober. Vi afvikler samtaler løbende og håber, at vores nye kollega kan starte 1. december. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Thomas Laulund Madsen, underdirektør, på tla@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder