Medarbejder til revisionen af ATP’s Administrationsforretning

Har du blik for tilrettelæggelse af et godt kontrolmiljø omkring processer og it-understøttelse af sagsbehandling, opkrævning og udbetaling? Vil du være med til at revidere ATP’s administrationsforretning og bidrage til en vigtig samfundsopgave? Så er det dig, vi søger til rollen som revisor.

Vil du arbejde inden for et område, der er med til sikre effektiv velfærd til danskerne?
I ATP forvalter vores administrationsforretning en stor portion af danskernes velfærdskroner. Det forpligter og stiller høje krav til den interne revision. Og her kommer du ind i billedet.

I rollen som revisor tager du del i implementeringen af Intern Revisions strategi, herunder eksekveringen af den risikobaserede revisionsplan, der er aftalt med ATP’s direktion, revisionsudvalg og bestyrelse.

I jobbet bliver det bl.a. dig, der:

  • planlægger og udfører revisioner inden for Administrationsforretningen
  • opnår forståelse for it-understøttelse af processerne og tilrettelægger revisionen herefter
  • identificerer risici og tester effektiviteten af kontroller i applikationer og processer som kundebetjening, sagsbehandling, kvalitetssikring samt opkrævning og udbetalinger
  • medvirker til videreudvikling af vores tilgang til juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision.

Har du erfaring?
Du har måske en uddannelse inden for økonomi eller revision, ligesom du måske har indsigt i offentlig forvaltning, relevant lovgivning og forståelse for offentlig virksomhed.

Det kan være, at du har erfaring fra Rigsrevisionen, arbejder i en intern revisionsafdeling eller i et af de større revisionshuse – men du kan også have arbejdet med kundebetjening, sagsbehandling, afgørelser samt opkrævning og udbetalinger i den offentlige sektor.

Vigtigst er, at du er nysgerrig og drives af at gøre en forskel til gavn for samfundet. Med andre ord behøver du ikke være uddannet revisor. Hvis du har kendskab til regnskab, styr på forvaltning og interesserer dig for sagsbehandling og administration på den helt store skala, så sørger vi for at introducere dig til revisionsmetoden.

ATP’s Administrationsforretning er med til at sikre effektiv velfærd til danskerne. Konkret består opgaven i at levere teknisk og administrativ bistand til en lang række selvejende institutioner med selvstændige bestyrelser samt til ordninger, hvor arbejdsmarkedets parter, kommunerne eller staten er opdragsgiver. Den tekniske og administrative bistand involverer alt lige fra kundebetjening, sagsbehandling, afgørelser, opkrævning til udbetalinger – alt afhængig af ordningen. I den forbindelse er det centralt, at du er interesseret i at kaste dig ud i områder, du måske ikke er hjemmevant i.

Som person er du proaktiv, nysgerrig og god til at kommunikere med dine interessenter. Du tager ansvar, ejerskab og sørger for, at deadlines overholdes.

Vil du arbejde til gavn for samfundet?
Som en del af Intern Revision indgår du i en ambitiøs revisionsafdeling, der består af 10 dygtige medarbejdere. Vores opgaver er mange og forskelligartede og omfatter revisionen af operationelle processer, investeringer og risikostyring, hensættelser, revision af årsrapporter samt IT-revision og offentlig revision.

Du får en høj grad af medindflydelse på dine arbejdsopgaver, og du er selv med til at påvirke retningen af din karriere og udvikling alt efter, hvor dine interesser og kompetencer ligger. Din løbende udvikling sikres både på opgaverne, men også ved de årlige efteruddannelsestimer, der er en fast del af Intern Revisions udviklingsprogram.

I ATP tilbyder vi et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte. Og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov.

=dig? Så send os dit CV
Du behøver ikke at sende os en lang ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV.

Vi behandler henvendelser løbende og håber på opstart hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte revisionschef Per G. Ventzel på tlf. 4147 3025 eller pevn@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder