Medarbejder til revisionen af investerings- og risikoområdet i ATP

Har du blik for tilrettelæggelse af et godt kontrolmiljø, indsigt i værdiansættelse, risikomåling samt forståelse for data? Vil du gøre en forskel og medvirke til at sikre den grundlæggende økonomiske grundtryghed i Danmark? Så er det måske dig, vi søger.

Vil du arbejde inden for et område med stor ledelsesmæssig bevågenhed?
I rollen som revisor tager du del i implementeringen af Intern Revisions strategi, herunder eksekveringen af den risikobaserede revisionsplan, der er aftalt med ATP’s direktion, revisionsudvalg og bestyrelse.

I jobbet bliver det bl.a. dig, der:

  • planlægger og udfører revisioner inden for investerings- og risikostyringsområdet
  • identificerer risici og vurderer effektiviteten af kontroller inden for investering, værdiansættelse og risikostyring
  • er med til at bidrage til bestyrelsens indsigt i effektiviteten af ATP’s kontroller og processer inden for investerings- og risikostyringsområdet.

Har du erfaring?
Du har måske en uddannelse inden for finansiering, økonomi eller revision på kandidatniveau. Du har solid indsigt i finansieringsteori og markedsmekanismer, kendskab til relevant lovgivning samt forståelse for de finansielle markeder.

Vigtigst er, at du har gennemgående erfaring inden for investerings- og risikoområdet og lyst til at opbygge viden om ATP’s risikostyring og risikomodellering ved udførsel af revisioner.

Det kan være, at du allerede arbejder i en større intern revisionsafdeling i den finansielle sektor eller i et af de større revisionshuse – men du kan også have arbejdet med risikostyring eller lignende i en større finansiel koncern.

ATP’s portefølje og risikostyring er omfattende, både i volumen og kompleksitet. Stillingen byder på komplekse opgaver inden for revisionen af markedsrisiko, modpartsrisiko, model-governance, investeringsprocesser værdiansættelse af forskellige typer af likvide og illikvide instrumenter mv. I den forbindelse er det centralt, at du er interesseret i at kaste dig ud i områder, du måske ikke er hjemmevant i.

Som person er du proaktiv, nysgerrig og god til at kommunikere med dine interessenter. Du tager ansvar, ejerskab og sørger for, at deadlines overholdes.

Vil du udvikle dig i en af Europas største pensionskasser?
Som en del af Intern Revision indgår du i en ambitiøs revisionsafdeling, der består af 10 dygtige medarbejdere. Vores opgaver er mange og forskelligartede og omfatter revisionen af operationelle processer, investeringer og risikostyring, hensættelser, revision af årsrapporter samt IT-revision og offentlig revision.

Du vil i stillingen få en høj grad af medindflydelse på dine arbejdsopgaver, og du er selv med til at påvirke retningen af din karriere og udvikling alt efter, hvor dine interesser og kompetencer ligger. Din løbende udvikling sikres både på opgaverne, men også ved de årlige efteruddannelsestimer, der er en fast del af Intern Revisions udviklingsprogram.

I ATP tilbyder vi et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte. Og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov.

=dig? Så send os dit CV
Du behøver ikke at sende os en lang ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV.

Vi behandler henvendelser løbende og håber på opstart hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte revisionschef Per G. Ventzel på tlf. 4147 3025 eller pevn@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder