Ortopædkirurgisk speciallæge til konsulentstilling i AES (12 timer ugentligt)

på deres sag? Kan du arbejde digitalt? Så er det måske dig, vi søger i Lægefaglig Enhed, der er en del af Arbejdsmarkeds Erhvervssikring i ATP.

Kan du agere lægefaglig sparringspartner?
I Arbejdsmarkeds Erhvervssikring (AES) søger vi dig, der er uddannet speciallæge i ortopædkirurgi og 12 timer ugentligt kan hjælpe i vurderingen af spørgsmål, som omhandler ortopædkirurgiske problemstillinger. Arbejdet vil primært foregå digitalt, men der vil være brug for, at du kan deltage i fysiske møder.

Du kommer til at indgå i et tværfagligt miljø, og sammen med vores sagsbehandlere skal du sikre, at sagerne bliver afgjort kvalificeret og til tiden. Konkret skal du:

  • arbejde digitalt i vores sagsbehandlingssystem

  • hjælpe sagsbehandleren ved vurdering af ortopædkirurgiske spørgsmål i vores arbejdsskadesager og private erstatningssager

  • lave skriftlige vurderinger i de sager, som du bliver forelagt

  • deltage i lægemøder, hvor principielle lægefaglige spørgsmål i arbejdsskadesager bliver drøftet og afklaret

  • bidrage med din faglige viden ved generelle henvendelser eller spørgsmål fra vores fagområder.

Vores lægekonsulenter bistår med rådgivning om lægefaglige spørgsmål som led i sagsbehandlingen. Og vi sørger for en grundig introduktion, hvor du i samarbejde med sagsbehandlere og ortopædkirurgiske lægekonsulenter vil lære vores sagsområder at kende og deltage i relevante lægemøder.

Er du god til at omsætte faglig viden?
Du er en speciallæge i ortopædkirurgi, der kan arbejde selvstændigt, objektivt og formidle din viden på en let forståelig måde.

Som person er du god til at samarbejde også på tværs af faggrænser, og du udviser fleksibilitet i din måde at varetage opgaverne på.

Vil du hjælpe skaderamte danskere?
Du bliver ansat i Lægefaglig Enhed, som er en del af AES. Her har vi ca. 40 lægekonsulenter ansat, der hvert år modtager mere end 30.000 opgaver med spørgsmål fra vores sagsbehandlere. 

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring er en del af ATP Koncernen. I AES sikrer vi, at alle, der kommer til skade på arbejdet, får den erstatning, de har ret til efter loven. Du kan læse mere om vores opgaver her.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV og en ansøgning senest torsdag d. 24. juni. Vi behandler ansøgninger løbende.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte ortopædkirurgisk speciallægekonsulent Jens Retpen på tlf. 2162 2168 eller sektionschef Mia Mollerup, på tlf. 2941 1605.

Har du spørgsmål til ansættelsesforhold kan du skrive til nytjob@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder