Product Owner til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring

Kan du prioritere, sætte retning og skabe følgeskab? Vil du håndtere en bred gruppe af stakeholders, arbejde på tværs af en kompleks organisation og skabe løsninger med stor betydning for mennesker, der er kommet til skade på deres arbejde? Så er det dig, vi søger.

Kan du identificere, udvikle og drive løsninger?
Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) er et særskilt specialområde i ATP, der behandler arbejdsskadesager.

I AES sikrer vi, at borgerne i Danmark kan regne med en uafhængig og kvalificeret afgørelse, hvis de kommer til skade ifm. deres arbejde. Vi tager os af mere end 50.000 sager om året og bidrager på den måde til et moderne og trygt arbejdsmarked, hvor du er sikret professionel hjælp, hvis du får brug for det.

I øjeblikket er vi på udkig efter en Product Owner til vores Agile Release Train (ART). Og her kommer du ind i billedet.

Konkret er vi på udkig efter en Product Owner, der kan:

 • identificere, udvikle og drive løsninger, der fremmer effektiv og ensartet sagsbehandling af arbejdsskadesager
 • understøtte forretningen med solide it-løsninger
 • håndtere de faglige udfordringer, der ligger i spændingsfeltet mellem forretning og IT.

I afdelingen arbejder vi meget tæt med vores eksterne leverandør, NetCompany. NetCompany er en del af de to teams, du står i spidsen for. Du får en bred opgavepalette, og så bliver det dig, der:

 • identificerer behov for videreudvikling
 • prioriterer og nedbryder forretningsmæssige problemstillinger til features
 • indhenter viden i forretningen og vurderer, hvordan vi bedst muligt imødekommer behov  
 • systemunderstøtter og forbedrer sagsbehandlingen i AES
 • er med til at vedligeholde og ajourføre roadmaps i tråd med strategien for området og systemerne.

Kan du gøre det komplekse forståeligt og skabe overblik?
Vi forestiller os, at du i dag sidder i en stilling som fx Product Owner, Business Analyst, konsulent eller faglig leder i andet regi.

Du har formentlig en kandidatgrad eller anden relevant erhvervserfaring, som du sammen med nysgerrighed bringer i spil, når det drejer sig om at udvikle og forbedre sagsbehandlingen. Derudover er det centralt, at du:

 • kan agere i forandring og bevare overblikket
 • formår at samarbejde med andre Product Owners, vores kundecenter samt eksterne interessenter
 • er god til uformel ledelse og til at lede 360 grader i vores matrixorganisation
 • har kompetencerne til at gøre det komplekse forståeligt, når du formidler (både mundtligt og på skrift)
 • har et stort drive og at din tilgang til opgaver er kendetegnet ved positivitet og åbenhed.

Vil du have masser af muligheder for sparring med andre Product Owners?
I jobbet som Product Owner indgår du i en afdeling med cirka 100 medarbejdere, når vores eksterne leverandør NetCompany tælles med.

Vi arbejder i et højt tempo og hverdagen er fyldt med meningsgivende opgaver.

Vi arbejder bl.a. med at automatisere processer, hvor det giver forretningsmæssig mening. Vi er også med til at videreudvikle vores nye fagsystem og alle de omkringliggende systemer, som understøtter sagsbehandlingen i AES, hvilket fx indebærer forbedring af dokumenthåndtering i journalsystemet, opsætning af selvbetjeningsløsninger og driftsorientering til ledere.

I AES er vores vigtigste opgave at træffe uafhængige og korrekte afgørelser efter arbejdsskadeloven. Vi behandler hvert år ca. 60.000 sager, hvor mennesker er kommet til skade eller er blevet syge på arbejdet. Det ansvar løfter vi ved at skabe balance mellem effektiv sagsbehandling med rette kvalitet, en sund økonomi og den bedst mulige kundeoplevelse – både for virksomhederne og for de tilskadekomne.

I AES kan vi garantere dig et arbejde med mulighed for at bidrage meningsfyldt med din faglighed og dermed have afgørende betydning for mennesker på tidspunkter i deres liv, hvor de har allermest brug for hjælp.

AES – vi hjælper mennesker videre.

=dig? Så send os en ansøgning og dit CV
Vi behandler henvendelser løbende og afholder i udgangspunktet samtaler i uge 23-24.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Karen Aarrebo Jensenkbj@atp.dk eller 21638279.

Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her.

 

Til annoncører, search- og rekrutteringsbureauer: ATP frabeder sig venligst uopfordrede henvendelser vedrørende annoncering af stillingsopslag og kandidater fra headhuntere og rekrutteringsbureauer. Vi ønsker heller ikke at modtage uopfordrede henvendelser vedrørende salg af tjenesteydelser og produkter i forbindelse med jobopslag. Vi beder om, at dette ønske respekteres, og at rekrutterende leder og andre medarbejdere ikke kontaktes i denne henseende.  

#LI-hybrid

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder