Release Train Engineers til Pension og Erhvervssikring

Vil du stå i spidsen for at drive den agile udvikling i en ART, som leverer samfundskritiske IT-løsninger? Kan du indgå i en ambitiøs ledergruppe, hvor sikker drift, udviklingsopgaver og den fortsatte agile udvikling går hånd i hånd? Så er du måske den RTE, vi søger.

Kan du skabe rammerne for fremdrift og forandring?
Til vores kompetencecenter for agil udvikling (Project & Agile Center of Excellence) er vi i øjeblikket på udkig efter to Release Train Engineers.

Du kommer til at være RTE i en af vore fire ART’er i forretningsområdet Pension & Erhvervssikring. Her har vi ansvaret for drift og udviklingsopgaver inden for Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ATP Livslang Pension og de mange arbejdsmarkedsordninger, ATP administrerer på vegne af arbejdsmarkedets parter og staten.

Konkret er vi på udkig efter dig, der i tæt samspil med Business Owner og den øvrige ART-ledelse vil drive udvikling og implementering af enkle og effektive løsninger i vores forretning. Du kommer til at bidrage til videreudviklingen af vores agile setup, så det skaber mest mulig værdi for vores kunder, opdragsgivere og medarbejdere.

I jobbet bliver det dig, der blandt andet:

  • driver den fortsatte agile udvikling med et klart fokus på værdiskabelse i leverancerne og sikrer, at ART’ens store ceremonier og processer afvikles effektivt og udbytterigt
  • indgår som en central del af ART-ledelsen
  • er holdkaptajn for Scrum Master-gruppen og sammen med dem udgør rygraden i ART’ens eksekvering og kontinuerlige udvikling
  • udviser pragmatisme ift. rammeværket og vurderer, hvordan ART’en kan anvende de agile koncepter optimalt i vores kontekst
  • tager medansvar for, at ART’en fortsætter med at være den mest effektive og produktive organisationsform for opgaverne i Pension og Erhvervssikring.

Er du den, man går til?
Du har en relevant uddannelse på kandidatniveau. Du har erfaring med forandringsledelse og har måske været RTE eller programleder og drevet store transitioner. Du sikrer altid, at udviklingsdagsordenen er forankret i et klart formål om at skabe fremdrift og forretningsværdi. Det er en fordel, hvis du har erfaring inden for SAFe-rammeværket.

Som person er du den, der er god til at organisere arbejdsopgaver, og kollegerne går gerne til dig for at opsøge hjælp og sparring. Du er både skarp til formidling og til at coache, og så er du en efterspurgt facilitator, der igennem en involverende ledelse skaber ejerskab og forankring. Du indgår naturligt i en ledergruppe, hvor man er fælles om udfordringerne og om at nå de fælles mål.

Vil du sætte dit præg på centrale samfundsopgaver?
I dit daglige virke vil du blive en del af Pension & Erhvervssikring, som du kan læse mere om her. Organisatorisk bliver du en del af afdelingen PACE (Project & Agile Center of Excellence), hvor du får et fagfællesskab med dine 60 kolleger. Vi arbejder med agil udvikling og projektledelse herunder best practices. Vi yder undervisning og support internt i ATP inden for vores spidskompetencer og holder hinanden op på, at vi hele tiden udvikler os fagligt. 

ATP er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet. Vi udbetaler årligt cirka 300 mia. kr. og er dermed Danmarks største udbetalingshus af velfærds- og sikringsordninger. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, administreres af ATP.

I ATP tilbyder vi et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte. Og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov.

=dig? Så send os dit CV
Du behøver ikke at sende os en lang ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV.

Vi indkalder løbende til samtaler, som finder sted fra uge 33. Vi håber på opstart hurtigst muligt.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Jan A. Bengtsen på tlf. 2424 5335 eller mail jabe@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder