Sagsbehandlere til arbejdsskadesager i spændingsfeltet mellem medicin og jura

Vil du arbejde med erstatning inden for person- og arbejdsskadesager? Og ønsker du at gøre en forskel for den enkelte, der er kommet til skade? Så er du en af de arbejdsskadesagsbehandlere, vi søger i Vordingborg.

Kan du træffe den rette afgørelse?
I Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) sikrer vi, at borgerne i Danmark kan regne med en uafhængig og kvalificeret afgørelse, hvis de kommer til skade i forbindelse med deres job. 

Vi behandler mere end 50.000 sager om året og bidrager på den måde til et moderne og trygt arbejdsmarked, hvor du er sikret professionel hjælp, hvis du får brug for det.

Lige nu er vi på udkig efter kolleger, der vil arbejde med juridisk sagsbehandling af arbejdsskadesager. 

Det er dig, der kan sikre gode kundeoplevelser for både borgere og virksomheder, og som passer lige ned i spændingsfeltet mellem medicin og jura. Og så er det dig, der trives i et team, hvor vi med performancemålinger og benchmarks holder fokus på, at vi arbejder effektivt og leverer den rette kvalitet.

Mere konkret søger vi dig, der kan:

  • vurdere, om sager er omfattet af loven om arbejdsskadesikring
  • indhente relevante oplysninger for at kunne træffe korrekte, juridiske afgørelser 
  • træffe afgørelser om anerkendelse/afvisning
  • træffe afgørelser om de helbredsmæssige følger af en arbejdsskade (varigt mén)
  • træffe afgørelser om de erhvervsmæssige konsekvenser af en arbejdsskade (erhvervsevnetab)
  • vejlede borgere og andre interessenter.

Du kan tage testen ”Er det en arbejdsskade?” for at få indblik i, hvad en arbejdsskade er, og hvad dine arbejdsopgaver hos AES vil dække over. Find testen her: https://re.ontame.io/6627804c956b0 

I AES løser vi opgaver på et højt specialiseret niveau, der stiller store krav til både faglighed og menneskelighed, og du vil blive mødt af en forventning om at kunne tage ansvar og træffe beslutninger. Du er dog ikke alene om det – tæt sparring med jurister, læger og dygtige kolleger sikrer, at dine afgørelser bliver truffet på det bedst mulige grundlag hver gang.

Kommunikerer du klart og tydeligt?
Der kan være flere veje til arbejdet som arbejdsskadesagsbehandler. Måske har du:

  • en akademisk baggrund, der har styrket dine kompetencer, når det handler om skabe overblik og finde nøgleoplysninger i store mængder af data
  • erfaring fra sundhedssektoren og/eller en sundhedsfaglig baggrund
  • relevant sagsbehandlererfaring fra en lignende stilling.

Som person er du i stand til at overskue de mange forskelligartede oplysninger, der indgår i behandlingen af arbejdsskadesager. Du formår at skære oplysningerne til, foretage konkrete vurderinger og kommunikere klart og tydeligt til vores kunder.

Vil du løse en vigtig samfundsopgave og have et arbejdsliv i balance?
AES er en del af ATP, som er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet. I AES sikrer vi, at alle, der kommer til skade på arbejdet, får den erstatning, de har ret til efter loven. Hvert år behandler vi mere end 50.000 sager, og vi ved, at hver eneste afgørelse har stor betydning for det menneske, som er kommet til skade.

Vi har et højt fagligt niveau og er eksperter i arbejdsskadesager. Vi lykkes i fællesskab og vægter sparring, læring og udvikling højt, så du kan bidrage med selvstændige afgørelser og på sigt blive sagsbehandler i særklasse.

Vi tilbyder et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte. Og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov. 

Du får din daglige gang på vores kontor i Vordingborg, der er godt placeret ift. indfaldsveje og med fem minutters gang fra Vordingborg Station.

=dig? Så send et CV
Du behøver ikke sende os en lang ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV, som du skal sende senest onsdag den 5. juni. Når du sender dit CV via vores system, får du mulighed for kort at beskrive din motivation for at søge stillingen.

I ATP arbejder vi for en fair rekrutteringsproces, og derfor beder vi dig om ikke at vedhæfte billede i dit CV eller angive din alder, når du søger. 

Vi behandler henvendelser løbende og forventer opstart i september. Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her: https://www.atp.dk/rekrutteringsforloeb-i-atp

Forvent enkelte undervisningsdage på andre af ATP’s lokationer i forbindelse med din oplæring.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Rikke Brink Pedersen på tlf. 40 12 47 25 eller sektionschef Gitte Hem-Hansen på tlf. 20 18 47 37.

Til annoncører, search- og rekrutteringsbureauer: ATP frabeder sig venligst uopfordrede henvendelser vedrørende annoncering af stillingsopslag og kandidater fra headhuntere og rekrutteringsbureauer. Vi ønsker heller ikke at modtage uopfordrede henvendelser vedrørende salg af tjenesteydelser og produkter i forbindelse med jobopslag. Vi beder om, at dette ønske respekteres, og at rekrutterende leder og andre medarbejdere ikke kontaktes i denne henseende.  
#LI-hybrid

Du kan høre lidt mere om jobbet som arbejdsskadesagsbehandler i AES fra din kommende kollega Morten i denne video: https://film.atp.dk/arbejdsskadesagsbehandler-i-aes

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP medarbejder