Sektionschef til Helhedsorienteret Kontrol

Kan du motivere, udvikle og sikre højt fagligt niveau? Og vil du være med til at sikre, at velfærdsydelser havner i de rigtige lommer? Så er du den leder, vi søger i Helhedsorienteret Kontrol. En del af ATP’s Udbetaling Danmark.

Kan du coache og sikre stabile leverancer?
I Helhedsorienteret Kontrol er vi på udkig efter en sektionschef, der kan varetage den daglige personaleledelse af godt 20 medarbejdere i form af kunderådgivere, en forretningsspecialist og juridiske konsulenter, der arbejder med kontrol inden for Udbetaling Danmarks forskellige ydelser.

I øjeblikket er vi på udkig efter en erfaren og imødekommende personaleleder, der coacher og sætter prioriterede mål for sine medarbejdere og skaber sammenhæng mellem målene og strategien. Dig, der, som den ene af afdelingens to sektionschefer, vil indgå i et tæt makkerskab med den anden sektionschef og afdelingschefen.

Du har øje for drift og udvikling. Du kan agere faglig frontløber og sparringspartner, og så er du:

  • god til at kommunikere klart og tydeligt – både i skrift og tale
  • nysgerrig, når det drejer sig processer og driftsoptimering
  • interesseret i tværorganisatoriske sammenhænge og det gode samarbejde
  • i stand til at varetage myndighedskontakt til fx politiet og landets kommuner
  • med til at sikre trivsel, høj faglighed og kompetenceudvikling i medarbejdergruppen.

Sikrer du godt arbejdsmiljø og engagerede medarbejdere?
Du har erfaring inden for jura, myndighedsarbejde og ledelse af større teams.

Som leder er det dig, der sikrer løbende forbedring og effektivisering i opgaveløsningen og inspirerer dine medarbejdere til nye måder at løse deres opgaver på.

Til hverdag indgår du i en ledergruppe, hvor vi har en fast tro på, at vi i fællesskab med medarbejderne kan nå endnu bedre/højere resultater inden for kontrol.

Vil du arbejde til gavn for samfundet?
Du bliver en del af en afdeling med 40 dygtige kontrolmedarbejdere. Vores hovedopgave er at behandle konkrete kontrolsager ud fra forskellige kontroltemaer.

Vi indhenter oplysninger fra borgere, myndigheder og i registre, hvorefter det vurderes, om der er udbetalt ydelser på korrekt grundlag. Sidste år traf vi afgørelse om tilbagebetaling og stop af ydelser til en værdi af over 100 mio. kr.

Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov. Hjemmearbejde og anden fleksibilitet kan aftales med din leder.

Vi går op i godt kollegaskab, og vi insisterer på en venlig arbejdskultur – med nær ledelse, personlig udvikling, sammenhold og sundhed.

For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde.

=dig? Så send os din ansøgning
Du behøver ikke at sende os en lang ansøgning. Vi er mere interesserede i dit CV, som du skal sende til os senest søndag d. 9. oktober.

Vi behandler henvendelser løbende og håber på opstart hurtigst muligt. Du kan læse mere om rekrutteringsforløbet her.

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef Helle Zyfting Møllegaard på tlf. 2333 7701.

ATP er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet. Vi udbetaler årligt cirka 300 mia. kr. og er dermed Danmarks største udbetalingshus af velfærds- og sikringsordninger. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, administreres af ATP.

 

#LI-hybrid

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder