Sektionschef til International Social Sikring

Har du erfaring med udvikling, drifts- og personaleledelse? Er du analytisk, procesorienteret og interesseret i en dynamisk opgaveportefølje? Kan du samtidigt sikre trivsel og motivation i en sektion med 12 dygtige medarbejdere? Så er du måske den sektionschef, vi søger til International Social Sikring – en del af ATP i Haderslev.

Vil du sætte rammerne for effektiv sagsbehandling?
Som vores nye sektionschef får du ansvaret for den daglige ledelse og udvikling af International Social Sikring, der arbejder med sagsbehandling og kundeservice. Sektionen har et landsdækkende fagansvar for at træffe afgørelser i sager om at sikre borgere deres sociale rettigheder. Området reguleres af EU-lovgivningen.

International Social Sikring handler grundlæggende om hvilket land, man som borger og arbejdstager er berettiget til at få sociale ydelser fra. I International Social Sikring består opgaverne derfor primært i at træffe afgørelser om, hvor borgere er socialt sikret, når de arbejder på tværs af grænserne. 

Hvad er din rolle og profil?
Du har en relevant uddannelsesbaggrund og erfaring med personaleledelse fra en funktion med komplekse administrative opgaver evt. juridisk sagsbehandling. 

Du er desuden den rette til jobbet, hvis du:

  • sammen med dit team videreudvikler forretningsområdet og tager ansvar for udvikling af sektionen og den enkelte medarbejder
  • orienterer dig i et dynamisk miljø, hvor der løbende kommer ny lovgivning, der skal implementeres
  • har et helheds- og udviklingsorienteret perspektiv på opgaverne og er vant til at arbejde med driftsledelse af et område med komplicerede faglige problemstillinger
  • er nysgerrig, reflekterende og udfordrer eksisterende processer, så vi når sektionens mål gennem effektiv og korrekt sagsbehandling
  • er optaget af medarbejdernes udvikling og trivsel og vil medvirke til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Vil du arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?
ATP Koncernen er Danmarks største pensionsselskab og administrationshus. Vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark. Årligt har vi kontakt med knap halvdelen af alle danskere, fordi de fx modtager familieydelser, pension, har en arbejdsskade eller skal have udbetalt feriepenge. To ud af tre velfærdskroner, der udbetales i Danmark, administreres af ATP.

Du bliver en del af en stor organisation, som hele tiden forandrer og fornyer sig. Du bliver en del af et velfungerende og ambitiøst lederteam, hvor vi lægger vægt på viljen til videndeling og læring. Ligesom du får adgang til ledernetværk på tværs af organisationen og lokalt i huset. Du får reference til centerdirektøren, der også er fagansvarlig direktør for området.

I ATP tilbyder vi et arbejdsliv i balance. Det kræver fleksibilitet med plads til den enkelte. Og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV og en ansøgning snarest muligt. Vi behandler ansøgningerne løbende, går efter opstart 1. september men venter gerne på den rette kandidat. 

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef Lina Nielsen på telefon 9243 5882 eller centerdirektør Lise Schou Hansen på telefon 2498 0586.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder