Sektionschef til Seniorpension

Vil du være med til at lede den nye myndighed for Seniorpension i ATP? Kan du motivere, bevare overblikket og skabe struktur? Så er du den sektionschef, vi søger.

Går du forrest?
Siden starten af 2020 har nedslidte borgere, som nærmer sig folkepensionsalderen, haft muligheden for at søge om seniorpension hos landets kommuner. Fra 1. januar 2021 blev det imidlertid en ny, selvstændig myndighed under ATP, der overtog ansvaret for at administrere og tilkende seniorpension.

Vi har haft en fantastisk god opstart og har i løbet af 1. halvår 2021 ansat mange nye, dygtige kolleger: Derfor er vi nu på udkig efter yderligere en sektionschef. Dig, der interesserer dig for personaleledelse og vil være med til at fortsætte opbygningen af den nye myndighed sammen med den øvrige ledelse. Konkret er vi på udkig efter dig, der:

  • har erfaring med personaleledelse eller er parat til at træde ind i din første formelle ledelsesrolle
  • har et godt blik for effektiv organisering af arbejdsopgaver og for sagsbehandlingsprocesser
  • har fokus på kvalitetssikring, procesoptimering og optimering via digitalisering
  • har fokus på et godt arbejdsmiljø og understøtter en kultur hvor læring og videndeling er vigtig
  • er resultatorienteret og kan sikre, at kerneopgaverne leveres med høj kvalitet, og at servicemål overholdes. 

Kan du strukturere og prioritere?
Vi forestiller os, at du har en samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau og en række års erhvervserfaring fx fra den offentlige sektor. Du har gjort dig erfaringer med ledelse, fx som personaleleder, teamleder eller projektleder. Og det er et plus, hvis du har kendskab til det faglige område, som seniorpension knytter sig til, fx fra en stilling i centraladministrationen eller i en kommune.

Som sektionschef er du i stand til at sætte retning og optræder med en naturlig autoritet. Du er den gennemførende kraft, som sørger for, at deadlines overholdes, og at der bliver fulgt op. Og så er det vigtigt, at du er organiseret, da du skal være med til at lægge linjen for praksis og prioritere opgaverne i sektionen.

Vil du arbejde for den økonomiske grundtryghed i Danmark?
Du får reference til underdirektøren for Seniorpension og en spændende mulighed for at sætte dit tydelige præg på en opgave med stor samfundsmæssig bevågenhed og som har stor vigtighed for de kunder, som vi dagligt betjener.

Seniorpension kan tilkendes borgere, der har seks år eller mindre til folkepensionsalderen, har haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet og højest kan arbejde 15 timer om ugen – vurderet i forhold til deres seneste job. 

Seniorpensionsenheden er en selvstændig myndighed under ATP. I ATP går vi op i godt kollegaskab, og vi insisterer på en venlig arbejdskultur – med nær ledelse, personlig udvikling, sammenhold og sundhed. 

Et sundt arbejdsliv kræver en fleksibel arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejder – og det har vi. Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov. Hjemmearbejde og anden fleksibilitet kan aftales med din leder.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV og en ansøgning senest torsdag d. 12. august. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte underdirektør Christine Schmitz på tlf. 3093 4693.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder