Senior strategikonsulent til ATP’s CEO Office

Når man forvalter en af Europas største pensionsformuer og administrerer en stor del af de offentlige ydelser i Danmark, har man et ansvar for at træffe balancerede og langsigtede beslutninger, der sikrer bæredygtig værdiskabelse. Det stiller krav til strategien. Og dermed krav til arbejdet i ATP’s CEO Office, hvor vi er på udkig efter en ny kollega.

Vil du sikre ATP på sigt?
I ATP søger vi en senior strategikonsulent, der kan understøtte ATP’s topledelse med strategiprocessen i alle dens faser – fra analyse og planlægning – til eksekvering og rapportering.

Vi leder efter dig, der tænker langsigtet og i helheder. Dig, der sørger for at relevante hensyn balanceres, når vi sammen skal indfri ambitionen om at skabe et bæredygtigt ATP med respekt for fremtiden. Med blik for både borgere og samfund. Pension og administration.

Dine opgaver bliver bl.a. at:

  • sikre reel forankring af strategien som styringsredskab i eksekveringen
  • etablere processer for tæt opfølgning og erfaringsudveksling i koncernledelsen og resten af organisationen
  • skabe rammer for at drøfte og fastsætte det fremadrettede strategiarbejde.

Skaber du resultater og gode relationer?
Du har en lang videregående uddannelse, som du har suppleret med års erfaring fra strategiarbejde fx i et større konsulenthus eller en strategienhed i en stor virksomhed.

Som person er du struktureret og effektiv i dit arbejde. Du motiveres af selvstændigt at drive processer, sikre fremdrift og skabe resultater – og så ser du en spændende udfordring i at opbygge strategiområdet. Du tænker analytisk og strategisk i opgaveløsningen, og når opgaverne er mere komplekse, kan du omsætte det til konkrete problemer og løsninger.

Du ved, at strategi er meget mere end det, der bliver skrevet ned på et papir. Det betyder, at du er nysgerrig, god til at samarbejde med dine kolleger fx koncernledelsen, og sætter en ære i at forstå de kollegaer, som strategien påvirker.

Vil du arbejde til gavn for samfundet?
Du får din daglige gang i lille nyoprettet enhed, der arbejder tæt op mod ATP’s CEO. Enheden har seks engagerede kollegaer, der arbejder med alt fra samfundsøkonomisk analyse til interessenthåndtering og CEO-betjening.

Der vil være gode muligheder for at påvirke stillingens indhold, og på sigt vil der også være mulighed for tværgående analytiske opgaver på områder, der har særlig prioritet for ATP’s direktion.

ATP er Danmarks største pensions- og sikringsselskab. Vi er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed for alle danskere – hele livet.

=dig? Så send en ansøgning
Send os dit CV og en ansøgning senest søndag d. 13. juni. Vi behandler ansøgninger løbende. Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Head of Strategy & CEO Office Marie Foltmann på tlf. 4272 9363 eller mft@atp.dk.

Din karriere. Danskernes tryghed

Uanset hvor du starter din karriere i ATP, garanterer vi et arbejdsliv, der forløser dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af. Vi har samlet nogle af landets skarpeste hoveder inden for pension, investering og administration. Høj faglighed er nemlig afgørende for, at vi i ATP når vores mål og bliver ved med at være de bedste til at løse vigtige samfundsopgaver. Vi har høje ambitioner. Også når det gælder godt kollegaskab og et arbejdsliv i balance. For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde. 

Se karrieremuligheder
ATP-medarbejder