ATP slutter op om at styrke det globale valutamarked

ATP har som det første danske pensionsselskab tilsluttet sig FX Global Code, som er et sæt globale principper for etisk adfærd på valutamarkedet. Herudover har ATP fået plads i den skandinaviske FX komité.

Med tilslutningen til FX Global Code ønsker ATP at være med til på globalt plan at fremme et robust, retfærdigt, likvidt, åbent og gennemsigtigt valutamarked til gavn for alle markedsdeltagere – sådan som det er formuleret som et ”guiding principle” i kodekset.

Med kodekset er det hensigten at supplere lokale reguleringer med et sæt fælles retningslinjer, som kan være med til at understøtte en positiv udvikling af markedet. 

”Vi har desværre set en række eksempler på uregelmæssigheder på valutamarkedet, hvilket er uhensigtsmæssigt i forhold til at sikre en velfungerende valutahandel med høj troværdighed. Derfor synes vi, at der er al god grund til fra ATP’s side at være med til at fremme disse principper for etisk adfærd og dermed støtte udviklingen af et velfungerende valutamarked," siger Jan Ritter, Head of Hedging & Treasury i ATP.

ATP får plads i den skandinaviske FX komité

Som supplement til at tilslutte sig FX Global Code har ATP desuden fået plads i den skandinaviske FX Global Code komité, hvor der blandt andet sidder repræsentanter fra forskellige markedsaktører samt fra de skandinaviske centralbanker.

”Med deltagelsen i den skandinaviske komité får vi mulighed for i et geografisk relevant forum at drøfte for eksempel markedsstruktur, behandling af handelsdata m.v. Samtidig er det en oplagt mulighed for at styrke og udbygge netværket til centralbankerne og de øvrige aktører, siger Thomas Bengtsson, Senior Portfolio Manger og ATP’s repræsentant i komitéen.

Læs mere om FX Global Code og de seks bærende principper, kodekset er baseret på