Fra lønseddel til udbetaling

Fra et lille beløb på lønsedlen til et tillæg til livet som pensionist. Vi kortlægger rejsen fra indbetaling til udbetaling af ATP Livslang Pension.