Investering af pensionsmidler

ATP er en ansvarlig og langsigtet investor. Vi investerer for at sikre livslange pensioner til danskerne og til gavn for det samfund, vi er en del af. Derfor går afkast og ansvar hånd i hånd.

Hvorfor investerer ATP?

Vi investerer for at sikre de størst mulige pensioner til alle danskere, hele livet.

Det er det løfte, vi har givet samfundet. Og kun ved at investere kan vi holde det, vi lover. Gode, stabile afkast er nemlig en forudsætning for, at vi kan udbetale livslange pensioner – nu og i fremtiden.

Samtidig gør vores størrelse, at vi kan påvirke det samfund, vi er en del af. Som forvalter af en af Europas største pensionsformuer har vi en forpligtelse til at sikre, at vores investeringer er bæredygtige på sigt.

Derfor handler investering for os om at tænke fremad og om at arbejde for fællesskabet såvel som for den enkelte. 

Hvordan investerer vi?

Vi er til for danskerne, og vi investerer med danskernes penge. Derfor er vi åbne og ærlige om, hvordan vi investerer dem. Og uanset hvor højt et afkast, vi opnår, går alle pengene til pension. 

Det er vores samfundsansvar, der driver os, og vores investeringer afspejler det ansvar. Det er en konstant balancegang, hvor vi bestræber os på både at skabe et godt afkast og bidrage til et mere bæredygtigt samfund. 

For at få mest muligt ud af vores investeringer prioriterer vi desuden at være en aktiv kapitalejer. 

Som medejer af de selskaber, vi investerer i, kan vi bruge vores indflydelse på at rykke selskaberne i en retning, der skaber værdi for forretning og samfund. Det gælder både for strategi, resultater, risiko, god selskabsledelse, ledelsesaflønning, diversitet og samfundsansvar mere bredt.

Hvad investerer vi i?

Risikospredning er centralt for ATP, og det er derfor vigtigt for os at have en forskelligartet investeringsportefølje. 

Vi investerer både i Danmark og i udlandet - blandt andet i obligationer, fast ejendom og infrastruktur - for at sikre de højest mulige afkast med mindst mulig risiko. 

Vi har en særlig rolle som investor med 460 milliarder investeret i Danmark.

Og så er grønne investeringer et voksende investeringsområde – også for ATP. 

For klimaforandringerne påvirker os alle, og som langsigtet investor tager vi udfordringerne alvorligt. Det er helt afgørende for værdien af vores investeringer på sigt, at vi i stigende grad fokuserer på grøn omstilling. Både i vores nuværende og fremtidige investeringer.  

1. kvartal 2020

Resultater for ATP Koncernen

0,32 pct.
årlige omkostninger
4,3 pct.
gennemsnitlige kvartalsafkast af investeringsporteføljen (siden 2010)
889 mia. kr.
medlemmernes samlede formue
-27,8 mia. kr.
resultatet for første kvartal
35,8 mia. kr.
afkastet af afdækningsporteføljen (før skat)
-29,2 mia. kr.
afkastet for investeringsporteføljen

Års- og kvartalsrapporter for ATP Koncernen

Kvartalsmeddelelse 1. kvartal 2020

Resultater og rapporter for ATP Koncernen