ATP som faktorinvestor

Dato: April, 2017

Skrevet af: Kasper Ahrndt Lorenzen (ATP) & Søren Fiig Jarner (ATP)

Udgivet i: Finans/Invest - et finansieringstidsskrift, der bygger bro mellem teori og praksis. Tidsskriftet publicerer artikler om investering, finansiering og kapitalformidling samt den lovgivning, der knytter sig hertil.

Abstract: 

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) forvalter en pensionsformue på 800 mia. kr. på vegne af den danske befolkning. I 2015 gentænkte ATP sin strategi for investeringsporteføljen, hvilket resulterede i en ny tilgang til porteføljeallokering baseret på risikofaktorer frem for aktivklasser. Den grundlæggende idé er, at de enkelte aktiver forstås og sammensættes ud fra deres eksponering mod et veldefineret sæt af fælles faktorer (risikokilder), eksempelvis aktie-, rente- og illikviditetsfaktorer. Indpakningen, i form af aktivklassen, er derimod ikke afgørende. Den faktorbaserede tilgang giver en stringent ramme til at formulere en ønsket risikoprofil og en metode til at konstruere en samlet portefølje med denne profil.