ATP’s nye pensionsmodel: Investment-driven liabilities i praksis

Dato: August 2007

Skrevet af: Michael Preisel (ATP), Søren Fiig Jarner (ATP) & Chresten Dengsøe (ATP)

Udgivet i: Finans/Invest - et finansieringstidsskrift, der bygger bro mellem teori og praksis. Tidsskriftet publicerer artikler om investering, finansiering og kapitalformidling samt den lovgivning, der knytter sig hertil.

Abstract: 

Beskæftigelsesministeriet har netop afgivet betænkning om ændring af ATP-loven, så pensionsoptjeningen ændres til et markedsværdiprincip. Nye ATP-bidrag vil blive delt i to: Et garantibidrag til optjening af garanteret, livslang pension og et bonusbidrag til ATP’s bonuspotentiale, der er bufferen for ATPs investeringer. Den nye model understøtter således direkte ATP’s investeringsmæssige råderum og er derfor et konkret eksempel på investment-driven liabilities.