Bør pensionsselskaber anlægge et nyt verdenssyn?

Dato: 2006

Skrevet af: Henrik Gade Jepsen (ATP)

Udgivet i: Finans/Invest - et finansieringstidsskrift, der bygger bro mellem teori og praksis. Tidsskriftet publicerer artikler om investering, finansiering og kapitalformidling samt den lovgivning, der knytter sig hertil.

Abstract:

Nye regnskabsregler og reguleringsmæssige tiltag har i de seneste år ændret vilkårene for at forvalte pensionsformuer ganske væsentligt. Det rejser spørgsmålet, hvordan pensionsselskaber mest hensigtsmæssigt tilpasser sig til de nye vilkår. Artiklen beskriver, hvordan ATP har grebet udfordringen an inden for rammerne af en overordnet model, der fokuserer på sammenhængen mellem investeringer, pensioner og selskabets overordnede målsætning og risikotolerance.