Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark er en myndighed, der står for udbetaling af en række offentlige ydelser.

Udbetaling Danmark er en offentlig myndighed, der bliver administreret af ATP Koncernen.

Myndigheden har ansvar for en række offentlige ydelser:

  • Folkepension
  • Førtidspension
  • Boligstøtte
  • Barseldagpenge
  • Familieydelser
  • International pension og sikring

Betjeningen af borgerne foregår pr. telefon og via digital post og selvbetjening på borger.dk og Virk.dk, hvor borgere og virksomheder kan få overblik, ansøge og skrive til Udbetaling Danmark. Er der behov for ’ansigt til ansigt’-betjening, sker det i Borgerservice og hos kommunen - også når det drejer sig om spørgsmål til Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmarks opgave er også at kontrollere, at borgeren til enhver tid opfylder betingelserne for at modtage ydelsen. Målet er, at sagsbehandlingen gennem en samlet administration bliver mere ensrettet og effektiv. Gevinsten er en mere ensartet service, der følger ’best practice’, og i sidste ende er med til at styrke retssikkerheden.

Kort fortalt om Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark overtog myndighedsansvaret for de kommunale ydelser i perioden 1. oktober 2012 til 1. marts 2013. Ansvaret for de internationale pensions- og sikringsopgaver overgik fra det daværende Pensionsstyrelsen til Udbetaling Danmark den 1. juni 2013.

Se Udbetaling Danmark - internationalt

ATP udfører arbejdet som kostdækket virksomhed, hvor Udbetaling Danmark afregner med kommunerne efter et administrationsbidrag. Efter en to-årig indfasning skal Udbetaling Danmark således frigøre 300 mio. kr. årligt, som sendes tilbage til kommunerne.

Udbetaling Danmark udbetaler cirka 200 mia. kr. om året til cirka 2 mio. borgere.

Hver måned modtager administrationen cirka: 170.000 telefonopkald, 80.000 skriftlige henvendelser og 200.000 underretninger om ændringer i borgernes situation.

Se årsrapporter

Lovgrundlag

Udbetaling Danmark er en offentligt reguleret selvejende institution med myndighedsansvar. Myndigheden blev dannet, da KL og den daværende regering i juni 2010 indgik en aftale om at samle dele af den objektive sagsbehandling i én myndighed med virkning fra efteråret 2012.

ATP blev valgt til at administrere Udbetaling Danmark, da det rette lovmæssige grundlag var til stede, og koncernen samtidig har mangeårig erfaring med lignende opgaver.

Se lovforslaget

Ledelse

Udbetaling Danmark ledes af en bestyrelse og en direktør.

Bestyrelsen består af en formand og otte andre bestyrelsesmedlemmer. Socialministeren udpeger alle ni medlemmer. Det sker på baggrund af følgende indstillinger: KL indstiller formanden og fem medlemmer, Beskæftigelsesministeriet indstiller ét medlem, Socialministeren indstiller to medlemmer.

Se Udbetaling Danmarks bestyrelse

Ledelsen i Udbetaling Danmark, ATP:


Direktør Lilian Mogensen, lm@atp.dk
Vicedirektør Carsten Bodal, cab@atp.dk
Kundechef Michel Weber, mwe@atp.dk