ATP indgår tech-strategisk partnerskab til trecifret millionbeløb

Som vigtigt skridt i fremtidssikringen af velfærdssamfundet og udbetalingerne af velfærdsydelser i ATP har pensions- og administrationskoncernen indgået en seksårig licens- og driftsaftale med softwarekoncernen SAP.

Kort før jul underskrev ATP og SAP en implementerings-, licens- og driftsaftale, som betyder, at den tyske softwarekoncern frem til 2030 vil være en strategisk samarbejdspartner og driftsleverandør til den SAP-platform, der udgør en stor del af det vigtige og sikre tech-fundament under ATP-koncernen som helhed og for væsentlige områder i administrationsforretningen.

Aftalen, der indeholder en mulighed for forlængelse i yderligere to år, har en samlet potentiel værdi af omkring 340 mio. kr., og den er blevet underskrevet efter et offentlig udbudsrunde i SKI (Staten og Kommunernes Indkøbsservice).

”Som del af ATP’s arbejde med at være et førende digitaliseringshus, der på effektiv vis sikrer danskerne mest mulig velfærd for pengene, er vi glade for, at det er lykkedes at lande en rigtig god aftale om driften og fundamentet for videreudviklingen af vores SAP-systemer,” udtaler Haktan Bulut, CITO og koncerndirektør for Digital Solutions i ATP.

Aftalen sikrer fremtiden fundament

ATP skal i fremtiden anvende SAP RISE Private Cloud Edition som understøttelse i administrationen af flere af koncernens ordninger og ydelser til danskerne samt til ATP’s koncerntværgående processer. Med aftalen fortsætter ATP migreringen af sine nuværende SAP-løsninger over på SAP S/4HANA og øvrig fremtidssikret teknologi baseret på SAP cloud services. Med aftalen vil ATP være godt forberedt med et sikkert, tidssvarende og compliant driftssetup, når softwareleverandøren fra 2027 udfaser supporten til sine ældre SAP-versioner og i fremtiden mere og mere målretter nye og innovative løsninger mod cloudbaserede services.

”Grundlæggende er det udtryk for rettidig omhu, at vi sikrer, at ATP også i fremtiden står på et sikkert fundament, som gør det muligt for os selv at implementere nye ydelsesordninger og ændringer i lovgivningen,” udtaler Haktan Bulut om migreringsprocessen, der indledes i foråret 2024.

Nye løsninger på attraktiv platform

Koncerndirektøren fremhæver videre, at aftalen også sender et vigtigt signal til eksisterende og kommende medarbejdere.

”Vi lægger nogle vigtige skinner ind i fremtiden, hvor ATP fortsat kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, der får mulighed for at udvikle nye løsninger på en teknologisk attraktiv og fremtidssikret SAP-platform,” siger han.

ATP har siden 2006 implementeret og anvendt en række it-løsninger fra SAP til at understøtte Pension & Erhvervssikringsforretningen, herunder dele af administrationen af ATP Livslang Pension, samt koncernens økonomi-, regnskab og personalestyring og koncernens integration mellem interne it-systemer og eksterne systemer samt fællesoffentlige portaler og registre. SAP-løsningerne driftes i dag af KMD.

Yderligere information

""

Jørgen Rudbeck
Pressekonsulent

Følgende ordninger under ATP Pension & Arbejdsmarked:
ATP Livslang Pension, Lønmodtagernes Garantifond, Supplerende Arbejdsmarkedspension (SUPP), Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomskontrol (AESK), Barsel.dk, Feriekonto og Feriepengeinfo, Lønmodtagernes Feriemidler, Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede (AFU).

Mobil
E-mail