Whistleblower

ATP har en whistleblower-ordning, der giver mulighed for anonymt at indberette ulovlige forhold i ATP og ATP's datterselskaber samt i forbindelse med de opgaver, ATP løser, når ATP leverer bistand til andre ordninger.

Du kan som medarbejder i ATP eller tidligere ansat i ATP, bestyrelses- eller repræsentantskabsmedlem eller samarbejdspartner anonymt indberette ulovlige forhold via nedenstående link til et eksternt it-system.

Det eksterne system sender din indberetning videre til en ekstern advokat, der foretager den indledende undersøgelse. Du kan læse mere om whistleblower-ordningen i det eksterne system.