Statistik om whistleblowerordningen

Oplysninger om ATP’s virksomhed efter Lov om beskyttelse af whistleblowere, jf. lovens § 27

Nov. 2022 - okt. 2023

Antallet af modtagne indberetninger

0

Indberetninger, der er afvist eller afsluttet uden opfølgning

0

Indberetninger, der er realitetsbehandlet

0

Indberetninger, der har ført til politianmeldelse

0

Overordnede temaer for realitetsbehandlede indberetninger

Der har ikke været nogen indberetninger i perioden

Nov. 2021 - okt. 2022

Antallet af modtagne indberetninger

1

Indberetninger, der er afvist eller afsluttet uden opfølgning

0

Indberetninger, der er realitetsbehandlet

1

Indberetninger, der har ført til politianmeldelse

0

Overordnede temaer for realitetsbehandlede indberetninger

Overtrædelse af lovgivning af mindre alvorlig karakter