Dataetik i ATP

ATP er sat i verden for at sikre økonomisk grundtryghed i Danmark – enkelt og effektivt. Som en naturlig del af arbejdet behandler ATP store datamængder om hele Danmarks befolkning. For at sikre fortsat tillid til ATP’s arbejde har ATP vedtaget en politik for dataetik.

ATP’s politik for dataetik fastsætter den etiske retning for ATP’s brug af data, hvor lovgiver ikke har taget konkret stilling. Det vil sige, at politikken sætter grænserne for, hvad ATP vil bruge sine data til indenfor lovens rammer. Politikken skal sikre, at ATP træffer den rigtige beslutning, hvis en konkret brug af data er i konflikt med en eller flere centrale samfundsmæssige værdier (fx velfærd, privatliv, lighed eller retssikkerhed).