Resultater og rapporter

Vi udgiver års- og kvartalsrapporter for ATP Koncernen og dertil årsrapporter for vores syv forretningsområder og 26 datterselskaber.

Finansiel kalender for ATP Koncernen

Pressemeddelelse for 1. kvt. 2023
Halvårsrapport for 1. halvår 2023
Kvartalsmeddelelse for 1.-3. kvt. 2023
Årsrapport for 2023