Resultater og rapporter

Vi udgiver års- og kvartalsrapporter for ATP Koncernen og dertil årsrapporter for vores syv forretningsområder og 26 datterselskaber.

Finansiel kalender for ATP Koncernen

Halvårsrapport for 1. halvår 2022
Kvartalsmeddelelse for 1.-3. kvartal 2022