Resultater og rapporter

Vi udgiver års- og kvartalsrapporter for ATP Koncernen og dertil årsrapporter for vores syv forretningsområder og 26 datterselskaber.

Finansiel kalender for ATP Koncernen

Årsrapport for 2021
Kvartalsmeddelelse for 1. kvartal 2022
Halvårsrapport for 1. halvår 2022