Samfundsansvar

Som kollektiv pensionsordning og udbetaler af velfærdsydelser til danskerne har ATP en vigtig rolle i samfundet. Med den rolle følger et særligt ansvar. For os handler samfundsansvaret både om den måde, vi investerer danskernes pensionsmidler, og den måde, vi agerer som arbejdsplads.

Ambitioner
Grønne investeringer

Vi har en klar ambition om at investere grønt:

2025: 100 mia. kr.
2030: 200 mia. kr.
2021-status: 61,4 mia. kr.

Læs om vores betingelser for klimatilsagn

CO2-neutralitet

Vi vil reducere CO2-aftrykket fra vores investeringer og arbejdsplads med:

2025: 30%
2030: 70%
2050: 100%
Baseline: 2018

Balanceret kønsfordeling

Vi vil sikre ligelig fordeling af køn i ledelse på tværs af afdelinger og niveauer.

2025-mål: 40/60 kønsfordeling
2022-status k/m:
Bestyrelsen: 46/54
Øverste lag: 17/83
Underdirektør: 48/52
ATP Koncernen: 53/47

CO2-rapportering

Vi ønsker gennemsigtig rapportering om klimaaftryk fra vores investeringsportefølje

2025: alle selskaber i porteføljen skal rapportere deres CO2-udledning.

Rapport

Samfundsansvar 2021

I ATP har vi et særligt samfundsansvar, fordi vi løser opgaver for næsten alle borgere og virksomheder i Danmark - som pensionsforvalter, investor og administrator af velfærdsydelser. 

Hvert år udgiver vi en rapport, hvor du kan få et samlet overblik over vores arbejde med samfundsansvar i investeringer og på arbejdspladsen.

Læs rapporten