Ansvarlige investeringer

I ATP gør vi os umage med at passe på danskernes penge og få deres opsparing til at vokse på en ansvarlig måde. Vi inddrager hensynet til klima, miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold (ESG) og investerer dér, hvor vi kan skabe et godt afkast.

Danmarks største grønne investor

I ATP er ambitionen klar: Vi vil gøre en forskel som Danmarks største grønne investor. Vi har skarpe klimaambitioner, fordi vi gerne vil skabe gode afkast til ATP’s medlemmer og samtidig bidrage til den globale grønne omstilling. Vi har ganske enkelt ikke råd til at lade være.

Derfor har vi en ambition om at investere 200 mia. kr. i grønne investeringer frem mod 2030 - og 100 mia. kr. i 2025. Det gør ATP til Danmarks største grønne investor. Læs vores betingelser for klimatilsagn.

CO2-neutral portefølje i 2050

I ATP ønsker vi at være drivkraft for reel bæredygtig forandring. Vi har en ambition om at reducere CO2-aftrykket fra vores investeringer med 70 pct. i 2030 og om at opnå en CO2-neutral investeringsportefølje i 2050.

Derfor stiller vi krav om, at alle de virksomheder, vi investerer i, inden 2025 skal kunne rapportere CO2-forbruget fra hele deres værdikæde. 

Hvert år udgiver vi en række rapporter, som giver indblik i hvordan ATP arbejder med ESG i investeringer og udlever vores ansvarlighedsprincipper i praksis. Det er temaer som aktivt ejerskab, ESG due diligence og grøn omstilling.

Bæredygtighedsrelaterede oplysninger

I ATP skal vi som følge af Disclosureforordningen stille oplysninger om bæredygtighedsrisici og negative bæredygtighedsvirkninger til rådighed. Her kan du se ATP’s oplysninger om disclosureforordningen.

ATP’s politik for bæredygtige investeringer bygger desuden på internationale retningslinjer for ansvarlig virksomhedsadfærd og internationale konventioner. Den tilsiger, at hensynet til klima, miljø, sociale og ledelsesmæssige forhold bliver inddraget på linje med andre forretningsmæssige forhold og risici.

Vi screener alle potentielle investeringer og investerer kun i selskaber, der agerer i tråd med vores krav og politikker. Det kaldes ESG-due diligence.

Fokusområder
Klimaambitioner

ATP har en ambition om at investere 100 mia. kroner i 2025 og 200 mia. kroner i 2030 i grønne investeringer.
ATP har i 2022 65,6 mia. kroner i grønne investeringer såsom bæredygtige elbilbatterier og grønne obligationer.

Grøn portefølje

I 2021 omlagde ATP erhvervsobligationsportefølje, så den nu består af 100% grønne obligationer.

CO2-rapportering

ATP ønsker gennemsigtig rapportering om klimaaftryk fra vores investeringsportefølje
I 2025 skal alle selskaber i porteføljen rapportere deres CO2-udledning.

Aktivt ejerskab

Som investor skubber ATP selskaber i en mere bæredygtig retning. 
Bl.a. stemmer vi imod generalforsamlingsforslag, hvis det strider imod løn, klima og diversitetshensyn.  
I 2022 stemte ATP på 757 generalforsamlinger

Rapporter

Rapport om samfundsansvar 2023

Rapporter og publikationer om samfundsansvar