Ansvarlige investeringer

I ATP gør vi os umage med at passe på danskernes penge og få deres opsparing til at vokse på en ansvarlig måde. Det er en konstant balancegang, hvor vi bestræber os på at skabe et godt afkast og samtidig bidrage til et mere bæredygtigt samfund.

Rapporter om samfundsansvar

Vi rapporterer om vores arbejde med samfundsansvar. Se seneste rapport om samfundsansvar.

Politikker for samfundsansvar i vores investeringer

ATP's bestyrelse har gennem tre politikker fastsat rammerne for, hvordan vi investerer ansvarligt i ATP: Politik for samfundsansvar, politik for aktivt ejerskab og skattepolitik for unoterede investeringer. Politikkerne skal sikre, at vores arbejde med samfundsansvar i investeringer er forretningsdrevet og baseret på stringente kriterier. 
 

Politik for samfundsansvar i investeringer

Politikken for samfundsansvar i investeringer bestemmer, at vi skal inddrage hensyn til miljø, klima, menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder og ledelsesforhold i vores risikostyring og investeringsprocesser på linje med andre forretningsmæssige forhold og risici.

Læs vores politik om samfundsansvar i investeringer
 

Politik for aktivt ejerskab

Som en ansvarlig og langsigtet investor forholder vi os aktivt til, hvordan de virksomheder, vi investerer i, agerer og udvikler sig. Politikken for aktivt ejerskab beskriver de principper og processer, som styrer vores arbejde med dette.

Læs vores politik for aktivt ejerskab
 

Skattepolitik for unoterede aktier

Vores skattepolitik på det unoterede investeringsområde beskriver vores tilgang til skat i forhold til illikvide investeringer.

Læs vores skattepolitik for unoterede aktier
 

Komiteen for samfundsansvar

Det er vores ”Komité for samfundsansvar”, der sikrer, at samfundsansvar og overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse inddrages i investeringsanalyser og -beslutninger. Vi har et team af ESG-analytikere, som betjener komiteen og implementerer beslutninger truffet i komitéen.
 

Screening og eksklusioner

Vi undersøger vores investeringer for at identificere adfærd, som bryder med ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer. Vi investerer ikke i selskaber, som bevidst og gentagne gange bryder love og regler i de lande, hvor de opererer, eller normer, som kan udledes af internationale konventioner, som Danmark har tiltrådt. Det gælder også, selvom selskabets brud med ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer ikke udgør en finansiel risiko for ATP. 

Hvis vores undersøgelser viser, at et selskab overtræder ATP’s politik for samfundsansvar i investeringer, og ikke er villig til at rette op på problemet, kan det lede til en eksklusion fra ATP’s investeringsunivers.

Se eksklusionslisten