Ansvarlig arbejdsplads

Som arbejdsplads har vi i ATP fokus på at mindske vores miljøpåvirkning og bidrage positivt til den grønne omstilling. Samtidig vil vi fremme diversitet, lige muligheder og inklusion for vores medarbejdere.

Et grønnere ATP

Som en stor arbejdsplads med mange kontorer og ansatte fordelt ud over hele Danmark, sætter vi et aftryk på miljø og klima. Vi arbejder målrettet med at mindske vores CO2-aftryk og har derfor integreret miljø- og klimahensyn i den måde vi indkøber, træffer beslutninger og driver vores virksomhed på. 

Vi måler vores CO2-forbrug både inden for scope 1, 2 og 3 og har en målsætning om at reducere ATP's samlede CO2-forbrug med 70 pct. inden 2030 (målt ift. 2018). Herudover har vi klare målsætninger om at øge økologiprocenten og mindske vores kødforbrug, engangsservice og affaldsmængder. 

Diversitet og inklusion

I ATP ønsker vi at være en mangfoldig og konkurrencedygtig arbejdsplads – nu og i fremtiden. Derfor arbejder vi målrettet med at sikre diversitet, lige muligheder og inklusion. For os handler det om at forløse de rette kompetencer, sikre et trygt arbejdsmiljø, og afspejle det samfund, vi er en del af. 

Vores tilgang er datadrevet og vi arbejder for at sikre lige muligheder ift. ansættelse, forfremmelse og løn samt en ligelig kønsfordeling i ledelse på tværs af forretningsområder og niveauer.

Vi arbejder blandt andet med inkluderende sprog i vores jobopslag, anonymiserer personoplysninger i ansøgninger, rekrutterer bredt ift. alder og hjælper sårbare grupper med at blive en del af arbejdsmarkedet gennem vores Fase-program. 

Et arbejdsliv i balance

Et sundt arbejdsliv kræver en fleksibel arbejdsplads med rum til den enkelte medarbejder. Mental og fysisk sundhed er et grundvilkår for at vores medarbejdere kan præstere optimalt, udfolde deres fulde potentiale og skabe stærke resultater. Derfor har vi i mange år haft fokus på at forebygge stress, ubalance og mistrivsel.

Vi har høje målsætninger inden for medarbejdertilfredshed og er stolte af, at arbejdsglæden blandt medarbejdere får scoren 79 ud af 100 i vores seneste trivselsmåling. 

Fokusområder
Grøn strøm

Tre af vores lokationer har solpaneler. På ATP-lokationen i Hillerød dækkes en del af vores elforbrug af et 1200 m2 solcelleanlæg. 
Vi har opsat 80 ladestandere til el-biler fordelt på ATP’s lokationer.

53% kvinder i ledelse

ATP vil sikre ligelig fordeling af køn i ledelse på tværs af afdelinger og niveauer. 
2025-mål: 40/60 kønsfordeling
2022-status k/m:
Bestyrelsen: 46/54 
Øverste lag: 17/83
Underdirektør: 48/52
ATP Koncernen: 53/47

Inkluderende rekruttering

ATP arbejder med inkluderende sprogbrug i jobopslag.
I ansøgninger kan køn og alder ikke angives og billede frabedes.

Høj trivsel

Med en samlet arbejdsglæde på 79 (ud af 100) point, ligger ATP i den absolutte top sammenlignet med andre virksomheder i finanssektoren.