Politikker og retningslinjer for bæredygtighed i ATP

Vores bestyrelse har gennem Politik for diversitet og inklusion fastlagt rammerne for, hvordan vi sikrer diversitet, lige muligheder og inklusion i ATP. Herudover sikrer vores Retningslinjer for bæredygtige indkøb i ATP et bæredygtigt fokus i indkøbsprocesser.

Politik for diversitet og inklusion

ATP ønsker at være en konkurrencedygtig og attraktiv arbejdsplads, som er i stand til at tiltrække, udvikle og fastholde kompetente medarbejdere – nu og i fremtiden. Samtidig vil vi være en organisation med lige muligheder, som ser, rummer og værdsætter potentialet i forskellighed.

Læs vores politik for diversitet og inklusion

 

Retningslinjer for bæredygtige indkøb

Retningslinjerne for bæredygtige indkøb i ATP sikrer, at der i forbindelse med de enkelte indkøbsprocesser er fokus på bæredygtighed og ansvarlig indkøbspraksis. Gennem Retningslinjerne efterlever ATP desuden, som partner i Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb, de 12 fælles grønne indkøbsmål.

Læs vores Retningslinjer for bæredygtige indkøb 

 

Komiteen for bæredygtighed

Det er vores ”Komité for bæredygtighed”, der sikrer, at bæredygtighed og overvejelser om miljø, sociale forhold og god selskabsledelse inddrages i investeringsanalyser og -beslutninger. Komiteen består af vores ESG-team, ESG-Vicedirektør og CSR-direktør, som betjener komiteen og implementerer beslutninger truffet i komitéen.