Vores formål

ATP er sat i verden for at sikre økonomisk tryghed for alle danskere. Vi arbejder for den enkelte borger, for virksomhederne og for samfundet. Gennem vores ansvarlige investeringer og effektive administration, leverer vi et vigtigt samfundsbidrag.

Dekoration

ATP er til for fællesskabet 

I ATP arbejder vi hver eneste dag for at sikre økonomisk tryghed for alle danskere, både nu og i fremtiden. 

ATP forvalter og udbetaler danskernes fælles pensionsopsparing, ATP Livslang Pension.  Og vi leverer velfærdsløsninger, der sikrer lige adgang og korrekt sagsbehandling for alle, der er i berøring med det offentlige Danmark.  Fx når der udbetales feriepenge og folkepension eller når virksomheder via nemme og førende digitale løsninger bruger virk.dk eller andre af vores digitale selvbetjeningsløsninger.  

ATP er et fællesskab, som via kollektive ordninger skaber tryghed og ordnede forhold for både den enkelte borger og for virksomheder. 

En vigtig del af samfundet 

ATP blev grundlagt i 1964 for at sikre danske pensionister et supplement til folkepensionen. I dag er vi et af Europas største pensionsselskaber med 5,6 mio. medlemmer og en pensionsformue på 712 mia. kroner. 

Med tiden har vi fået stadig flere opgaver for staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter og vores rolle i samfundet er vokset. Det betyder, at ATP i dag udbetaler velfærds- og sikringsydelser for mere end 300 mia. kroner om året. Det svarer til godt to ud af tre danske velfærdskroner.  

Det er vores rolle i samfundet og vores bidrag til fællesskabet. Det forpligter ned i alle kroge af vores forretning. Danskernes tillid er noget, vi skal gøre os fortjent til hver dag, og det stiller store krav til ordentlighed, åbenhed og ikke mindst bæredygtighed i vores arbejde.  Til gavn for hele samfundet 

Rapport

ATP som ansvarlig investor 

I ATP har vi et særligt samfundsansvar, fordi stort set hele den danske befolkning sparer op til pension hos ATP. Derfor er investeringen af pensionsformuen én af vores allervigtigste opgaver.

Men hvad vil det egentlig sige at være en ansvarlig investor? Og hvordan forholder ATP sig til tematikker som klima, aktivt ejerskab og skat? 

Kornmark