Vores formål

ATP er sat i verden for at sikre grundlæggende økonomisk tryghed i Danmark. Vi arbejder til gavn for den enkelte og for samfundet og bidrager gennem ansvarlige investeringer og effektiv administration til det pensions- og velfærdssystem, som er et sikkerhedsnet under os alle.

Dekoration

Til gavn for hele samfundet 

I ATP arbejder vi hver eneste dag på at sikre økonomisk grundtryghed – for alle danskere, hele livet. 

Det gør vi ved at skabe gode, stabile afkast på vores investeringer, som skal sikre både nuværende og kommende pensionister et livslangt tillæg til deres folkepension - ATP Livslang Pension. Og vi gør det ved ordentligt og effektivt at administrere centrale velfærdsydelser som fx feriepenge, folkepension, barselsdagpenge og boligstøtte. 

ATP vokser med ansvaret

ATP blev grundlagt i 1964 for at sikre danske pensionister et supplement til folkepensionen. I dag er vi et af Europas største pensionsselskaber med 5,5 mio. medlemmer og en pensionsformue på 683 mia. kroner.

Med tiden har vi fået ansvar for en lang række opgaver for staten, kommunerne og arbejdsmarkedets parter, der betyder, at ATP i dag udbetaler velfærds- og sikringsydelser for omkring 300 mia. kroner om året. Det svarer til godt to ud af tre danske velfærdskroner. 

Det er et ansvar, vi er betroet af samfundet. Og et ansvar, der forpligter ned i alle kroge af vores forretning. Danskernes tillid er noget, vi skal gøre os fortjent til hver dag, og det stiller store krav til ordentlighed, åbenhed og ikke mindst bæredygtighed i vores arbejde. Både i vores investeringer, vores organisation og ledelse.

Rapport

ATP som ansvarlig investor 

I ATP har vi et særligt samfundsansvar, fordi stort set hele den danske befolkning sparer op til pension hos ATP. Derfor er investeringen af pensionsformuen én af vores allervigtigste opgaver.

Men hvad vil det egentlig sige at være en ansvarlig investor? Og hvordan forholder ATP sig til tematikker som klima, aktivt ejerskab og skat? 

Kornmark