Rapporter og publikationer om samfundsansvar

I ATP rapporterer vi om vores arbejde med samfundsansvar. På disse sider findes ATP’s rapporter og publikationer om samfundsansvar fra de seneste år.

Aktivt Ejerskab rapport 2021

Rapport om samfundsansvar 2020

Fact-finding 2020

Aktivt Ejerskab 2020

ESG i illikvide aktiver 2020

Humankapital 2020

Klima 2020

Skat 2020

Verdensmål 2020

Selskabsdialoger 2020

Eksklusionsliste 2020

Grønne obligationer 2020

Skattekodeks 2020

ATP som ansvarlig investor (Publikation)

Rapport om samfundsansvar 2019

Klima 2019

Tematisk engagement 2019

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 2019

Fact-finding 2019

Skat 2019

ESG i illikvide aktiver - 2019

Aktivt Ejerskab 2019

Rapport om samfundsansvar 2018

Rapport om samfundsansvar 2017

Rapport om samfundsansvar 2016

Rapport om samfundsansvar i investeringer 2015

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

Fremskridtsrapport til UN Global Compact 2014