Rapporter og publikationer om samfundsansvar

I ATP rapporterer vi om vores arbejde med bæredygtighed. På disse sider findes ATP’s rapporter og publikationer om bæredygtighed fra de seneste år.

Rapport om samfundsansvar 2023

Aktivt ejerskab 2023

Grønne obligationer 2023

Selskabsdialoger 2023

Eksklusioner 2023

Taxonomirapportering 2023

Rapport om samfundsansvar 2022

Aktivt Ejerskab 2022

Skat 2022

ESG Processer 2022

Grønne Obligationer 2022

Selskabsdialoger 2022

Eksklusioner 2022

Taksonomirapportering 2022

Erklæring om negative bæredygtighedsvirkninger 2022

Rapport om negative bæredygtighedsvirkninger 2022

Rapport om samfundsansvar 2021

Grøn omstilling 2021

ESG Asset management 2021

ESG due diligence 2021

Aktivt Ejerskab 2021

Skat 2021

Grønne obligationer

Selskabsdialoger 2021

Eksklusioner 2022 H1

Taksonomirapportering 2021

Rapport om samfundsansvar 2020

Fact-finding 2020

Aktivt Ejerskab 2020

ESG i illikvide aktiver 2020

Humankapital 2020

Klima 2020

Skat 2020

Verdensmål 2020

Selskabsdialoger 2020

Eksklusionsliste 2020

Grønne obligationer 2020

Skattekodeks 2020

ATP som ansvarlig investor (Publikation)

Rapport om samfundsansvar 2019

Klima 2019

Tematisk engagement 2019

FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling 2019

Fact-finding 2019

Skat 2019

ESG i illikvide aktiver - 2019

Aktivt Ejerskab 2019

Rapport om samfundsansvar 2018

Rapport om samfundsansvar 2017

Rapport om samfundsansvar 2016

Rapport om samfundsansvar i investeringer 2015

ATP Samfundsansvar i investeringer 2014

Fremskridtsrapport til UN Global Compact 2014