Retningslinjer for markedssonderinger

ATP modtager henvendelser om markedssonderinger relateret til udstedere og finansielle instrumenter, der opfylder vilkårene herfor i markedsmisbrugsforordningen.

ATP ønsker som udgangspunkt at begrænse risikoen for at blive insider. Ved første henvendelse om markedssondering ønskes derfor kun oplysning om:

  1. hvilke(n) udsteder(e) henvendelsen omfatter
  2. hvorvidt markedssonderingen vurderes at omfatte intern viden
  3. hvornår den interne viden forventes at ophøre.

ATP vil herefter tilkendegive, om man ønsker at modtage den konkrete markedssondering.

Henvendelse til ATP om markedssonderinger

Henvendelser skal rettes til én af følgende: