Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du hente redegørelse om inspektion i henholdsvis Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) samt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

Redegørelse

ATP har den 3. juli 2023 modtaget påbud fra Finanstilsynet om at ATP skal sikre tilstrækkelig løbende identificering af risici i forbindelse med værdireguleringer, med henblik på at sikre tilstrækkelig måling af risici:
Redegørelse om funktionsinspektion i ATP vedrørende hyppighed af den løbende værdiansættelse af alternative investeringer 3. juli 2023

 

Kommentar
I forbindelse med redegørelsen udtaler Koncerndirektør, Chief Risk Officer (CRO) Kim Johansen på vegne af ATP:

”Finanstilsynet har i februar 2023 foretaget en funktionsinspektion vedrørende hyppigheden af ATP’s løbende værdiansættelser af illikvide aktiver, som en af flere lignende funktionsinspektioner i pensionsbranchen. Funktionsinspektionens fokus har været processer og metoder, og ikke konkrete værdiansættelser. ATP har som følge heraf den 3. juli 2023 modtaget to påbud fra Finanstilsynet, angående frekvensen af værdiansættelsesprocesserne samt omkring tilstrækkelig måling af risici. Vi mener at vores metoder og hyppighed for værdiansættelse af alternative investeringer er passende i forhold til ATP’s forretningsmodel og investeringer, men vi tager påbuddene til efterretning og er godt på vej til at implementere tiltag i overensstemmelse hermed.”