Redegørelser fra Finanstilsynet

Her kan du hente redegørelse om inspektion i henholdsvis Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) samt Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES).

ATP har fredag den 15. januar 2021 modtaget en redegørelse fra Finanstilsynet vedrørende Finanstilsynets inspektion af illikvide kreditinvesteringer hos ATP tilbage i marts 2019. Inspektionen vedrørte investeringer foretaget i perioden 2015-2018 og de på de relevante tidspunkter gældende risikopolitikker, retningslinjer og investeringsprocesser. ATP har siden inspektionen for knap to år siden foretaget en række justeringer af ATP’s risikopolitikker, retningslinjer og investeringsprocesser og vurderer, at en del af de i redegørelsen påpegede forhold på nuværende tidspunkt er bragt i orden.

Redegørelse om inspektion i Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 

Redegørelse om inspektion i Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring (AES)