Karriere

ATP er arbejdsplads for nogle af de skarpeste hoveder i landet inden for pension, investering og administration. Vi garanterer et arbejdsliv, der kan forløse dine faglige ambitioner og samtidig gavner det samfund, vi er en del af.

Et meningsfuldt arbejde

Hos ATP går vi på arbejde for den enkelte og samfundet. Vi arbejder for at gøre det så enkelt som muligt at fordele og modtage velfærd, og vi investerer for at sikre danskerne lidt mere at leve for den dag, de går på pension.

Vores indsats gør en forskel, der kan måles i kroner og ører. Og vi har brug for de bedste til at nå vores mål og løse de opgaver, vi er betroet nu og fremover. 

Med ansvaret følger et meningsfuldt arbejdsliv. Og det er vi stolte af at tilbyde.

Et ambitiøst miljø

Vores resultater har gjort ATP til et forbillede inden for pension, investering og administration. Uanset hvor i organisationen du kommer ind, finder du nogle af landets dygtigste på deres område: fra investeringseksperter og IT-arkitekter til kunderådgivere, jurister, økonomer og dataspecialister.

Derfor møder vi også vores medarbejdere – grønne såvel som garvede – med høje forventninger. Er du i stand til at udvikle dig selv og dine omgivelser, får du plads til at sætte dit aftryk. 

Et arbejdsliv i balance 

Et sundt arbejdsliv kræver en fleksibel arbejdsplads med plads til den enkelte medarbejder – og det har vi.

Vi ser fleksibilitet som en gensidig interesse, hvor vi sammen har fokus på trivsel, opgaveløsning og kundernes behov. Hjemmearbejde og anden fleksibilitet kan aftales med din leder.

Vi går op i godt kollegaskab, og vi insisterer på en venlig arbejdskultur – med nær ledelse, personlig udvikling, sammenhold og sundhed. 

For ATP skal være et godt sted at gå på arbejde.

ATP medarbejdere
Videofil

Graduate i ATP

Bliv en del af ATP's graduateprogram, og giv dig selv den bedste begyndelse på dit arbejdsliv. Som graduate fastansættes du i en konkret stilling og følger sideløbende et 12-måneders forløb, hvor du hver måned vil deltage aktivt i kurser og workshops, der styrker din faglige og personlige udvikling.

Videofil

Bliv jurist i ATP

Som jurist i ATP er du med til at løse opgaver for mange forskellige kunder inde og ude for ATP. Vi er med til at sikre, at vores kolleger modtager korrekt rådgivning til at komme i mål med deres opgaver, og at danskerne får den bedste oplevelse i mødet med ATP.

Videofil

Arbejdsmarkedets erhvervssikring - AES

I AES bliver du en del af et unikt fællesskab af jurister, sundhedsfaglige og andre relevante fagligheder – alle med fokus på at løse vores kerneopgave og hjælpe mennesker godt videre.

Videofil

Kunderådgiver i ATP

Vi arbejder med kompleks sagsbehandling og varetager kundeservice inden for ydelser som fx feriepenge, folkepension, boligstøtte, arbejdsskadeerstatning og barselsdagpenge. Kort sagt arbejder vi med at få velfærden ud til danskerne.

Videofil

Bliv elev i ATP

I ATP har vi elever inden for offentlig administration, økonomi og IT. Som elev i ATP får du tilknyttet en mentor, der sikrer din oplæring og altid er klar til at hjælpe med de daglige opgaver. Vi garanterer en solid uddannelse og masser af udvikling både fagligt, personligt og socialt.

Videofil

Bliv en del af Digital Solutions

Vi byder dig velkommen til en verden af IT-, digitaliserings- og dataspecialister.
Det er os, der står bag nogle af landets vigtigste IT-systemer og sikrer, at ATP fortsat sætter sit aftryk på det digitale Danmark den digitale kurs for ATP's løsninger - både i dag og i fremtiden.

Videofil

Bliv forretningsspecialist i ATP

Vi er mange forretningsspecialister på tværs af ATP, og vi omsætter viden og data fra hele forretningen til løsninger og processer, der i sidste ende er til gavn for danskerne. Kort sagt, driver vi forbedringer. Der det, vi er gode til. Og det er dét, som du skal hjælpe os med.